DutchVideo 2019

God spreekt tot uw hart en gedachten

Vandaag spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tot uw hart en gedachten om deze boodschap te overdenken. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 1 augustus 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 1 augustus 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

1 Korinthiërs 12, vers 31  Streeft dan naar de hoogste gaven. En ik, “JHWH”, wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.

2 Korinthiërs 4, vers 18  Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.

Voorwaar, 

2 Korinthiërs 4, vers 16  Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.

Efeziërs 5, vers 1  Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen.
Efeziërs 4, vers 30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet… tot zover.

Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Kolossenzen 1, vers 29  Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.

1 Thessalonicenzen 5, vers 19  Dooft de Geest niet uit.

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.
Verder spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, tot uw hart en gedachten, om deze boodschap te overdenken.

2 Korinthiërs 10, vers 3 tot en met 6  Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.

En Galaten 3, vers 27  Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.

Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com