DutchVideo 2012

God spreekt over Zijn eindtijdprofeet

God zegt Profeten aangesteld te hebben, vroeger maar ook nu, en roept ook de kerk op om deze aan te stellen in deze laatste dagen.

Published on May 24, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share, do not change! © BC

the end is near

Volledige weergave:

Hallo! Deze profetische woorden werden Benjamin Cousijnsen gegeven door de Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, op 23 mei 2012.

Benjamin, niet iedereen neemt Mijn woorden serieus.

Efeziërs 4, vers 11 tot 13

Heb Ik de Profeten niet aangesteld?
Waarom gelooft u niet? Er spreekt onder u een Profeet, waardoor Ik spreek!

Numeri 12, vers 6

U denkt, dat Ik deze eenvoudige Profeet niet uitgekozen heb? Ik zeg u dit:

Exodus 23, vers 8

Ja, juist hem heb Ik uitgekozen! Hij luistert veel beter en hij kijkt niet naar het verleden van u.
Dat doet u juist wel! U zegt: “Is Benjamin een Profeet?” U oordeelt over Mijn dienstknecht, die Ik zeer liefheb.

Jesaja 42, vers 16 sprak de Heer

U oordeelt zo graag. Weet u, u wilt wonderen zien, maar Ik zeg u dit:

Markus 16, vers 14

Oordeel niet, kijk naar u zelf!

Johannes 8, vers 16 sprak de Heer.

Als u de Profeten Gods veroordeelt, zal Ik u beoordelen, en veroordelen!

Johannes 7, vers 24 sprak de Heer.

Elk woord, elke tekst, komt van Mij, om u te bevestigen.
Wie een Profeet ontvangt, ontvangt Mij. Wie hem weigert en hem niet gelooft, weigert Mij en gelooft Mij niet.

2 Timotheüs 4, vers 3 tot 5 sprak de Heer.

De eindtijdProfeten zijn er om u wakker te schudden!
Ik sprak tegen velen, zelfs in dromen en visioenen. Toen, maar ook nu spreek ik! De Profeten zijn ook nooit weggeweest. Zoals Ik sprak tegen Paulus en de gemeente, spreek Ik tegen u. Stel Profeten aan in deze laatste dagen in uw kerk.

Efeziërs 4, vers 21 sprak de Heer.

Vrees niet om mensenzielen te verliezen!

1 Timotheüs 6, vers 10
Tot slot zeg Ik u dit:

1 Johannes 2, vers 6 tot en met 10 en 11
Indien u ook nu gelooft, zeg Ik u dit: 

1 Johannes 4, vers 10 en 12

Benjamin, vele kerken zijn bang om zielen te verliezen.
De mammon, het geld, betekent voor hen meer dan Ik, Jezus Christus. Hun kerk is groot, en de kerk zit nokvol. Maar waarom? Omdat ze honing geven. Ze krijgen wat ze graag willen horen. Zelfs doodgeknuffeld worden ze, als ze maar lid worden van deze snelgroeiende kerk.

Joop was dominee en geloofde dat Profeten Gods alleen maar vroeger bestonden.
Joop was al oud, en zou spoedig bij Jezus Christus zijn. Korte tijd had hij niet gekend; hij was 92 jaar geworden. Toen zag hij een Profeet Gods in zijn visioen, voordat hij stierf. De Profeet liet hem zien, dat hij ooit iemand, een gastspreker, eruit had gezet, omdat hij uithaalde naar zijn leden. Het was een Profeet Gods! Joop had hem zo onderbroken en wat had Joop het benauwd, toen die Profeet zei: “U hebt niet mij eruit gegooid, maar ook Jezus Christus”. Joop wilde geen kerkgangers kwijt. De inkomsten waren zeer belangrijk. De Profeet Gods had gelijk; binnen een jaar was deze kerk stukgegaan. God greep in! Na dit visioen schaamde Joop zich, en ging op de knieën en gaf de adem… 

Laat dit een les zijn! zei Jezus Christus.
Benjamin, anderen weten het altijd beter. Ik spreek tot jou en hoop dat ze naar jou luisteren, en gehoor eraan nemen. Want ik spreek niet tot u Benjamin, voor de lol. Ze moeten Mijn woorden, die Ik tot u sprak, serieus nemen.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com