DutchVideo 2022

God sluit de hemelse vensters voor u

Voorwaar, het lijkt wel dat in de kerken geen eerbied meer is voor de Kadosh, Heilige God en dat men niet weet wat kadosh, heilig is en onheilig.

Gepubliceerd op 5 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 4 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Elohim, Adonai, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, kadosh, heilige is de Heer, de Koning der koningen!
Vele christenen moeten echt nog leren, zelfs na jaren, om eerbiedig en nederig, ja, respectvol te zijn naar de Here toe. De Here die kadosh, heilig is. Voorwaar, het lijkt wel of er in de kerken geen eerbied meer is voor de Kadosh, Heilige God; dat men niet weet wat kadosh, heilig is en wat onheilig is. Voorwaar, de muziek die men maakt, die men laat opstijgen naar God, is bij velen verre van hemels maar werelds en duivels, en dan zitten zij in het donker. Er zijn ook kerken die muziek spelen zoals in de disco, die brengen mensen in een hypnose, een sensatie om te dansen.

Voorwaar, word wakker en bekeer u, en toon berouw!

Job 5, vers 8 Integendeel, ik zou naar God vragen, en aan God zou ik mijn zaak voorleggen.

Zo zijn er dan velen die meer verbonden zijn met de duisternis dan met het licht.
Voorwaar, bedenk hoe men in de hemel muziek maakt en zingt en de Here groot maakt. Vele kerken zijn bespotters! God sluit de hemelse vensters voor u. Wees normaal en nederig en eerbiedig en stem uw muziek hierop af, want kadosh, heilig is de Here God en maak Hem groot met hemelse lofprijzing, aanbidding en dans.

Filippenzen 4, vers 4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!
En Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
En 1 Korintiërs 3, vers 17 Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

Voorwaar, wees kadosh, heilig!
Alles lijkt vaak wat het niet is in de muziek en kerken. Luister ook naar de boodschap op deze website, Waar kan ik nog naar luisteren?, en, Hemelse muziek versus muziek met gif… ‘eeuwig verloren’ gif!, en de andere met een titel, Onthulling Gods: Ritmische helse Beatmuziek!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com