DutchVideo 2012

God schiep alles en wil voor u zorgen!

21-12-2012  BOODSCHAP GODS, OVERGEBRACHT IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH! GOD SCHIEP ALLE LEVENDE WEZENS NAAR HUN AARD EN ZAG DAT HET GOED WAS. DE HEER ZEGT OOK: MAAK U GEEN ZORGEN!

Gepubliceerd op 21 dec 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

God schiep alles - Schepping

Volledige weergave:

Hallo! Op 21 december 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Geliefde eenvoudige Profeet Benjamin Cousijnsen, mijn naam is Netanea en ben een bode engel Gods, en vertel u daar het volgende…

Genesis 1, vers 20 tot en met 22  En God zeide: Dat de wateren wemelen van levende wezens, en dat het gevogelte over de aarde vliege langs het uitspansel des hemels. Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. En God zegende ze en zeide: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de wateren in de zeeën, en het gevogelte worde talrijk op de aarde.

Genesis 1, vers 24 en 25  En God zeide: Dat de aarde voortbrenge levende wezens naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard; en het was alzo. En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

Genesis 1, vers 30  Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels en al wat op de aarde kruipt, waarin leven is, geef Ik al het groene kruid tot spijze; en het was alzo.

Lukas 12, vers 24  Let op de raven, zij zaaien niet en zij maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer of schuur, en toch voedt God ze. Hoe ver gaat gij de vogelen te boven! Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? Indien gij dan zelfs het geringste niet kunt, wat zult gij u bezorgd maken om het overige?

Prediker 10, vers 20  Vervloek zelfs in uw gedachten de koning niet, en vervloek in uw slaapkamer de rijke niet, want de vogelen des hemels zouden het geluid overbrengen en het gevogelte zou te kennen geven wat gij gezegd hebt.

Spreuken 6, vers 5  Red u als een gazelle van de vangst, als een vogel uit de hand van de vogelaar.

Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.

Psalm 124, vers 6 tot en met 8  Geprezen zij de HERE, die ons niet overgaf ten buit aan hun tanden! Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvangers; de strik is gebroken, en wij zijn ontkomen! Onze hulp is in de naam des HEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Openbaring 7, vers 15 tot en met 17  Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem, “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want het Lam, “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Voorwaar, gaat gij de schepping niet ver te boven?

Mattheüs 11, vers 28  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Lukas 12, vers 34  Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Benjamin, ik ga nu, en lees Johannes 3, vers 16 voor uzelf.

Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com