DutchVideo 2012

God roept u: Bent u waarzegger of paranormaal?

Gods oproep aan hoereerders, afgodendienaars, waarzeggers, New Age aanhangers, magiërs en allen die demonische rituelen en occulte praktijken uitoefenen! Aan de hand van Bijbelse teksten spreekt God tot deze groep.

Gepubliceerd op 4 juli 2012 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12  (incl. new audio)

Please share, and don’t change! © BC

 

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 4 juli 2012 ontving Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap van de bode engel Gods.

Shalom, Benjamin! Ik begroet u in de Naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Benjamin, er staat geschreven in:

Kolossenzen 1, vers 16  Want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare… tot zover.

Benjamin, een tabernakel heeft drie doorgangen:
De voorhof, het Heilige en het Heilige der Heiligen.
Yeshua, Jezus, is hier in de Hemel en ging door een soort dampkring. Voordat Hij bij de Vader aangekomen was, moest Hij ook door de sterrenhemel heen en kwam in de Hemel der hemelen: de Derde Hemel.

Wetenschappers weten hier ook vanaf, van de Derde Hemel.
Maar zelfs met de grootste telescoop is het niet te bereiken! In het verborgene heeft men zelfs geprobeerd de Hemel te bereiken, waar God is en de engelen Gods. Ook had men infrarood camera’s, om de onzichtbaarheid waar te nemen!

2 Timotheüs 4, vers 18  Men denkt dit, wat in de Geschriften staat: ‘De Here zal mij in Zijn hemels Koninkrijk brengen’.

Zij volgen hun vleselijke begeerte:

2 Petrus 2, vers 10  ‘Het vlees volgen en hemelse heerschappij verachten’… Zó denkt men, de wereld.

Gods Koninkrijk kome: Mattheüs 6, vers 33  Maar zoek eerst Zijn Koninkrijk… tot zover.
Mattheüs 3, vers 2  en hij zeide: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Benjamin, Gods Koninkrijk verplaatst zich.

Markus 12, vers 34  Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods.

Romeinen 14, vers 17  Laat dit duidelijk zijn, dit Geschrift: Het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken… tot zover.

1 Korinthiërs 4, vers 20  Het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht.

Mattheüs 13, vers 47  Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt.

Hoereerders, afgodendienaars, waarzeggers, New Age aanhangers, magiërs, allen die demonische rituelen en occulte praktijken uitoefenen en aanroepers van geesten,
u maakt de mensen wijs, dat de overledene de trouwring verstopt had in het nachtkastje. U zegt, ‘Uw man Jan vertelt mij dit’.

Leviticus 19, vers 26  Hier staat geschreven: Gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen.

1 Samuel 28, vers 8  ‘Wil mij waarzeggen met behulp van de geest van een dode…’

Let op, ik zeg u, satan vindt het prachtig dat u hiervoor openstaat, en het klopte ook nog allemaal!
Want satan laat wel zijn geesten spreken via zijn geesten aanroepers. Satan wist deze gebeurtenis ook en gaf het geloofwaardig door.

Zacharia 10, vers 2  ‘De waarzeggers schouwen leugens…’

Heeft God niet gezegd, dat u zich hiermee niet moet inlaten? 

Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten… tot zover.

Allen buiten het Koninkrijk Gods, die niet Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, erkennen en aangenomen hebben, zullen nimmer het Koninkrijk Gods binnengaan.
God wil niet dat u verloren gaat! Jezus Christus, de Zoon van God, zegt: Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
De zonde is een schandvlek voor de natie. Op een leven zonder God volgt de eeuwige verdoemenis. Zijn Bloed is voor ons vergoten aan het kruis. Hij stond op uit de dood! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, leeft! Bekeer u en word gered!
De genade is, wat Hij u wil schenken. Het enige dat Hij vraagt is, dat u Jezus Christus toelaat in uw leven, en met Hem praat en wandelt, en vooral Hem toelaat in uw hart. Bid en vraag om vergeving van uw zonden, en lees Gods woord; dan zult u Hem meer en meer beginnen te begrijpen. Aarzel niet en zeg ook in uw gebed: “Here, ik geef mij helemaal aan U over. Reinig mij en verlos mij. U bent sterker dan de mensheid en duisternis en alle verkeerde praktijken! U bent vanaf nu mijn Here, in alle situaties van mijn leven. Amen! Shalom!”

Alle lof en eer aan Immanuel, de Machtigste, Yeshua HaMashiach!
Gods engelen juichen! De Leeuw van Juda komt en verscheurt satans macht. Hij brengt Zijn kinderen thuis, zeer spoedig! Ruacha, Zijn Koninkrijk kome! sprak de bode engel Gods.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com