DutchVideo 2012

God roept u: Bent u waarzegger of paranormaal?

Gods oproep aan: hoereerders, afgodendienaars, waarzeggers, New Agers, magiërs, alle demonische rituelen en occulte praktijken. Aan de hand van Bijbelse teksten spreekt God tot deze groep.

Gepubliceerd op 5 jul 2012 door eindtijdspace

Please share, and don’t change! © BC

occulte praktijken2

Volledige weergave: 

Hallo! Op 4 juli 2012 ontving Benjamin Cousijnsen deze boodschap van de bode engel Gods.

Shalom Benjamin! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Benjamin, er staat geschreven in:

Kolossenzen 1, vers 16  Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn.

Benjamin, een tabernakel heeft drie doorgangen:

het voorhof, het heilige en het heilige der heiligen.

Yeshua, Jezus, is hier in de hemel en ging door een soort dampkring. Voordat Hij bij de Vader aangekomen was, moest Hij ook door de sterrenhemel heen en kwam in de Hemel der hemelen: de Derde Hemel.

Wetenschappers weten ook hiervan af, van de derde hemel.

Maar zelfs met de grootste telescoop is het niet te bereiken. Men heeft zelfs in het verborgene geprobeerd de hemel, waar God is en de engelen Gods, te bereiken. Ook had men infrarood camera’s om de onzichtbaarheid waar te nemen.

2 Timotheüs 4, vers 18  Men denkt dit, wat in de Geschriften staat: ‘De Here zal mij in Zijn hemels Koninkrijk brengen’. Ze volgen hun vleselijke begeerte.

2 Petrus 2, vers 10  ‘Het vlees volgen en hemelse heerschappij verachten’…, zó denkt men, de wereld. 

Gods Koninkrijk kome, Mattheüs 6, vers 33  Maar zoek eerst Zijn Koninkrijk.

Mattheüs 3, vers 2  Want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

Benjamin, Gods Koninkrijk verplaatst zich. 

Markus 12, vers 34  Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods.

Romeinen 14, vers 17  Laat dit duidelijk zijn, dit geschrift! Het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken.

1 Korinthiërs 4, vers 20  Het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht.

Mattheüs 13, vers 47  Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet.

Benjamin, hoereerders, afgodendienaars, waarzeggers, New Agers, magiërs, alle demonische rituelen en occulte praktijken…. én geesten aanroepers, u maakt de mensen wijs dat de overledene de trouwring verstopt had in het nachtkastje. U zegt, ‘Uw man Jan vertelt mij dit’.

Leviticus 19, vers 26  Hier staat geschreven: Gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen.

1 Samuel 28, vers 8  ‘Wil mij waarzeggen met behulp van de geest van een dode…’

Let op, ik zeg u, satan vindt het prachtig dat u hiervoor openstaat en het klopte ook nog allemaal.

Want satan laat wel zijn geesten spreken via zijn geesten aanroepers. Satan wist deze gebeurtenis ook en gaf het geloofwaardig door.

Zacharia 10, vers 2  De waarzeggers schouwen leugens.

Heeft God niet gezegd, dat u zich hiermee niet moet inlaten? 

Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot waarzeggende geesten.

Alles buiten het Koninkrijk Gods, die niet Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, erkent en aangenomen heeft, zal nimmer het Koninkrijk Gods binnengaan.

God wil niet dat u verloren gaat. Jezus Christus, de Zoon van God, zegt, Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

De zonde is een schandvlek voor de natie. Op een leven zonder God volgt de eeuwige verdoemenis. Zijn Bloed is voor ons vergoten aan het kruis. Hij stond op uit de dood! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, leeft! Bekeer u en word gered!

De genade is, wat Hij u wil schenken. Het enige dat Hij vraagt, is dat u Jezus Christus toelaat in uw leven, en met Hem praat en wandelt, en vooral: Hém toelaat in uw hart. Bid en vraag om vergeving van uw zonden, en lees Gods woord. Dan begint u meer en meer Hem te begrijpen. Aarzel niet, en zeg ook in uw gebed, “Here, ik geef mij helemaal aan u over. Reinig mij en verlos mij. U bent sterker dan de mensheid en duisternis en alle verkeerde praktijken. U bent vanaf nu mijn Here, in alle situaties van mijn leven. Amen! Shalom”

Alle lof en eer aan Immanuel, de machtigste Yeshua HaMashiach.

Gods engelen juichen! De Leeuw van Juda komt en verscheurt satans macht. Hij brengt Zijn kinderen thuis, zeer spoedig! Ruacha, Zijn Koninkrijk kome! sprak de bode engel Gods.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com