DutchVideo 2012

God roept de kerk op dit moment op tot heiliging

GOD ROEPT DE KERK OP TOT HEILIGING EN RICHT ZICH TOT DE LEIDINGGEVENDEN; EEN OPROEP TOT SNELLE VERANDERING NAAR GODS WIL!

Gepubliceerd op 13 mei 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

vuurzuil2

Volledige weergave:

Shalom, hallo! Mijn naam is Benjamin. Op 13 mei 2012 kreeg ik het volgende visioen van de Here…

Benjamin, schrijf dit op en geef Gods boodschap door, Profeet van God!

Bekeer u, sprak de engel Gods, bekeer u, Jezus Christus is uw enige Uitweg! Hij had de keus gemaakt om voor u te sterven aan het kruis. De straf, die de mens verdiende, nam Hij op zich: de zonde.

Bekeer u van uw goddeloze weg. Jezus Christus wil u redden uit de klauwen van satan!

2 Corinthiërs 3, vers 16  Maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen.

Bekering betekent, dat u zich overgeeft en niet naar de hel wilt.

Verder betekent dit, dat u zich overgeeft met uw hart, en zich gaat afkeren van de zonde. Vanaf het moment dat u Zijn liefde toelaat in uw leven, zegt u NEE tegen de werken van satan. Ben ik duidelijk genoeg? sprak de engel Gods.

Zij die Jezus Christus niet aangenomen hebben, zullen de hemelpoort voorbijgaan; ze gaan naar de afgrond, de hel.

En ook gij voorgangers, dominees, pastoors, oudsten, kerkleiders en de rest: Zijt gij wel door God geroepen voor Zijn diensten, of staat u zo op de voorgrond om het geld?

Wie heeft u eigenlijk aangesteld?

Uw kerk voelt de werking van Gods Heilige Geest niet, omdat de Geest niet met u samen wil werken. God is niet gek! sprak de engel. Want het geld zij met u ten verderve. Bekeer u van dit! Maak van uw huis Gods geen sterrenshow! Zonder de Heilige Geest Gods zijt gij totaal niets, en uw kerk is waardeloos in de ogen van God, om voor te gaan.

Speel ook niet voor God tegenover uw schapen.

De oplossing is nabij: of u bekeert u nu, of de Heilige Geest zal met u afrekenen, sprak de engel Gods.

Trouwens, ontheilig Gods huis niet met de dingen uit de wereld; laat uw kerk een kerk zijn, en niets anders. 

Jezus Christus, Hij heeft u op ’t oog; Hij heeft u gevonden en Hij wacht op u.

Als u iets hebt tegen uw broeder of zuster, kunt u ook niet in de bediening staan. Maak het recht! Heeft God gezegd, dat u die persoon rechts moet laten liggen?

De tijd is zeer kort; bekeer u nu, want de komst van de Koning der koningen is zeer dichtbij! sprak de engel Gods.

Uw hart moet bij Jezus Christus zijn, en niet bij de satan.

Toen sprak ik, Benjamin, tegen de engel Gods: “Moet ik zo’n hard woord brengen?”

Toen zei de engel Gods: Benjamin, je bent aangewezen door God.

Het is het vuur Gods, en wie niet wil horen, die gaat verloren.

Ik breng deze boodschap, sprak de engel Gods, als een vuurzuil, omdat de paden vrij moeten zijn!

Het is niet zoals al die jaren, dat men sprak: ‘De tijd is nabij!’

Neem acht op de tekenen der tijden! Gods Woord, dat aan u gegeven is, kan nu spoedig gesloten worden, want het is volbracht!

Benjamin, vreest niet, maar spreek dit en Ik zal je helpen.

Rust nu maar uit en slaap lekker, en wat je vrouw betreft: U hebt kracht en u hebt macht ontvangen om op schorpioenen en slangen te treden. U wordt klaargemaakt als een ridder Gods, die men vreest.

Shalom! Hija mia, Jesus va con usted… Mijn dochter, de Heer wandelt met u! sprak de engel Gods.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com