DutchVideo 2021

God openbaart wat men probeert te verbergen

Openbarende boodschap Gods over het Pentagons rapport en over onverklaarbare planeten, lucht fenomenen, UFO’S, en gevallen engelen. U kunt ook horen en lezen dat men het al had ontdekt dat sommige planeten bewoonbaar zijn.

Gepubliceerd op 24 september 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 23 september 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods.

Genesis 1, vers 3 En God zeide: Er zij licht; en er was licht.

Voorwaar, er zijn zovele planeten die om ruim 2000 sterren cirkelen waarvan meer dan 500 in de leefbare zone zijn.

Genesis 1, vers 14 tot en met 18 En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren; en dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde; en het was alzo. En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot heerschappij over de nacht, benevens de sterren. En God stelde ze aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde, en om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht en de duisternis te scheiden. En God zag, dat het goed was.

Voorwaar, men heeft reeds ontdekt dat andere planeten voor hun ster langs beweegt.
Ze veroorzaken een kleine flikkering van licht dat vanaf de Aarde met telescopen goed waargenomen word en goed gezien word. De NASA heeft een groot vermoeden dat men de Aarde in de gaten houdt.

Voorwaar, ook is men reeds lang al erachter gekomen dat er buitenaardsen werkelijk bestaan.
En ze hebben 72 sterrenstelsels ontdekt, waarvan zeven zijn potentiele bewoonbare planeten. Ook liet God ééns Zijn ware Profeet Benjamin op afstand een planeet zien met gevallen engelen. Daar is ook een andere boodschap van.

Voorwaar, de inlichtingdiensten verzwijgen dat er levenvorm van buitenaardsen bestaat.
Voorwaar, tussen het jaar 2004 en 2012 deden Amerikaanse militairen meer dan 144 meldingen van vreemde vliegende voorwerpen. Eén van de militairen had een UFO beschreven dat de vorm had en leek op een schorpioen.

Openbaring 9, vers 10 En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang.

Voorwaar, het Pentagons rapport over onverklaarbare planeten en lucht fenomenen,
hebben vele bewijzen maar durven niet te vertellen dat de buitenaardsen, de bezoekers uit de ruimte, de gevallen engelen, vaak beschreven werden en gemeld. Zo werd ook in 2020 en 2021 met het meest opvallend, 2030 keer meldingen gedaan.

Voorwaar, alles heeft te maken met het einde der dagen.

2 Petrus 3, vers 10 en 11 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht.

En Openbaring 8, vers 10 En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel, en zij viel op het derde deel der rivieren en op de bronnen der wateren.

En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
En vers 13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.
En vers 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Voorwaar, en zo zijn er nog veel meer tekenen om Rapture ready te zijn.
Overdenk deze boodschap.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com