DutchVideo 2014

God maakte u met zoveel liefde!

Pak een pen en papier, en schrijf eens op wat u niet goed vindt aan uzelf! Breng altijd uw zwaktes, en alles waar u mee zit, in gebed bij Hem!

Gepubliceerd op 21 nov 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Psalm 139, verse 14 you are made with so much love

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 21 november 2014 bracht een engel des Heren deze boodschap van de almachtige God over, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Regirosa, Profeet Benjamin Cousijnsen. Hola, hallo!

Op 19 november 2014 bracht ik u een boodschap, met de titel: ‘Zie wat komt door ongehoorzaamheid!’
Op 20 november 2014 heeft de God van Abraham, Izaäk en Jakob, na het uitspreken van deze boodschap meteen gestraft met een extreme vrieskou en sneeuwval, onder andere de USA en Schotland!

Voorwaar, en op 20 november 2014 kwam de bode engel Chemihud met de boodschap, met als titel: ‘Meer openbaringen Gods over o.a. Cherubsen en Serafs!’
Voorwaar, in uw Bijbel staat Cherub geschreven. Maar als het om meer dan één Cherub gaat, dan hoort daar te staan: Cherubsen. Dit is aan u geopenbaard en laat dit duidelijk zijn, ook betreft dat er verschillende soorten Cherubsen zijn. Er zijn ook wezens in de hemel, die men nog nooit gezien heeft, of er over gelezen heeft! Voorwaar, zoals er verschillende diersoorten en mensen op aarde zijn, zo is het ook in de hemel. Voorwaar,

Sirach 10, vers 19 tot en met 29  Welke schepselen worden geëerd? De mensenkinderen. Welke mensen worden geëerd? Mensen die ontzag hebben voor de Heer. Welke schepselen worden niet geëerd? De mensenkinderen. Welke mensen worden niet geëerd? Mensen die de geboden niet in acht nemen. Mensen eren hun leiders, maar de Heer eert wie ontzag voor hem heeft. Aanvaarding door de Heer begint met ontzag voor de Heer, halsstarrigheid en hoogmoed zijn het begin van verwerping. De vreemdeling, de buitenlander en de arme, zij zoeken hun roem in ontzag voor de Heer. Het is niet rechtvaardig een arm maar wijs mens te verachten, het past niet een zondig mens te eren. Een hooggeplaatste, een rechter en een machthebber worden geëerd, maar geen van hen is groter dan wie ontzag heeft voor de Heer. Een vrij mens moet een wijze slaaf dienen, een verstandig mens mag daarover niet klagen. Voel jezelf niet te wijs om te werken, pronk niet met jezelf wanneer het je slecht gaat. Beter dat je werkt en van alles voorzien bent dan dat je pronkt met jezelf en niets te eten hebt. Mijn kind, heb respect voor jezelf, maar met mate, geef jezelf alleen de eer die je verdient. Als iemand zondigt tegen zichzelf, wie zal hem dan recht verschaffen? Als iemand zijn eigen leven veracht, wie zal hem dan eren?
Sirach 17, vers 25 en 26  Wend je tot de Heer, zondig niet langer, bid tot hem, geef hem zo weinig mogelijk aanstoot. Keer terug tot de Allerhoogste, keer je af van onrecht, want hijzelf leidt je uit de duisternis naar het genezende licht. Haat alles wat gruwelijk is ten diepste.

Psalm 109, vers 5  Zij laden kwaad op mij in plaats van goed, en haat tot loon voor mijn liefde.
Psalm 111, vers 7  De werken zijner handen zijn waarheid en recht, betrouwbaar zijn al zijn bevelen,
En vers 8  vastgesteld voor immer en altoos, volbracht in waarheid en oprechtheid.

Voorwaar, pak een pen en papier, en schrijf eens op wat u niet goed vindt aan uzelf.
Sommigen zeggen dan: “Dan heb ik papier tekort”, of “Mijn neus is te lang”, of “Ik heb te brede lippen, of hangoren”, enzovoorts. Voorwaar, God maakte u met zoveel liefde! U kwetst God als u zichzelf vernedert. Uw hart en Zijn relatie met u is belangrijker!

Sommigen kunnen eruitzien als engelen, zo mooi.
Maar als u hun hart en gedachten en wandel ziet, zijn ze als gevallen engelen der duisternis! Het gaat om de binnenkant voor God. Breng altijd uw zwaktes, en alles waar u mee zit, in gebed bij Hem.

Spreuken 28, vers 5  Boze lieden verstaan het recht niet, maar wie de Here zoeken, verstaan alles.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com