DutchVideo 2016

“God loves you, and so do I”

Misschien is dit wel de doorbraak in de liefde, door te zeggen: “God loves you, and so do I!”

Gepubliceerd op 13 juli 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

God loves you and so do I

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 13 juli 2016 bracht Gods bode engel deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de lieflijke naam en almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.

Chris werd ’s morgens vroeg wakker gemaakt, door een stem die hij hoorde.
En die stem zei: “God loves you, and so do I”. U zult denken dat God sprak, maar het was zijn vrouw. En toch is dat net zo belangrijk! Misschien is dit wel uw doorbraak in de liefde, door te zeggen: “God loves you, and so do I”. Zeg dit ook eens tegen uw broeders en zusters in de kerk en in de bediening. Zeg eens tegen elkaar: “God loves you, and so do I”.

Voorwaar, en als u dat kunt, dan zeg ik u het volgende, wat ook zo belangrijk is.
En dat is: Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, grootmaken, Hem te loven en te prijzen en te aanbidden!

Waarom zingen die Christenen toch voor de Heer?
Waarom geloven ze in de kracht van lofprijs en aanbidding? Waarom is dat nu zo belangrijk? In de kerkgeschiedenis, onder andere, wordt het woord Doxologie gebruikt. En als u dit woord uiteen trekt, Doxo-logie: logie komt van het woord logos; dat betekent woord, Schriftwoord, bijvoorbeeld. Dat slaat op de leer. Maar het woord Doxo betekent in het Grieks: heerlijkheid. Dus wat u eigenlijk doet, met uw zang, is Gods heerlijkheid in woorden tot uitdrukking brengen. Het meest bekende woord, wat men veel uitspreekt, is halleluja! En het betekent: prijs God!

Er zijn zovele redenen om Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te dienen en te loven en te prijzen.
Men moet Zijn hemelpoort binnengaan met dansen en zingen! Lofprijs en aanbidding is niet opgelegd door een kerk, maar het komt van God; het is Zijn opdracht. In welke situatie u ook bent, maak God groot!

Handelingen 16, vers 23 tot en met 26  En na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hen in de gevangenis met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. Daar deze zulk een bevel ontvangen had, zette hij hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen. Doch plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten der gevangenis schudden; en terstond gingen alle deuren open en de boeien van allen raakten los.

Voorwaar, met lofprijs en aanbidding gingen alle deuren open! Halleluja!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com