DutchVideo 2020

God laat niet los wat Zijn hand begon!

Hem zij de glorie, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. Hij zal u nooit verlaten, wat Zijn hand begon! Wandel in het Licht, en verheug u in Hem!

Gepubliceerd op 7 mei 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 7 mei 2020 bracht de bode Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de krachtige en allerhoogste, kadosh, heilige Naam van de Here der heren en Koning der koningen, El Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Hetrick.

Hem zij de glorie, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft.
Hij zal u nooit verlaten, wat Zijn hand begon! Zeg: “Halleluja! Zijn Naam is wonderbaar!”
Heb elkander lief met de liefde van de Heer, in alles. Voorwaar, Hij is getrouw en nimmer falend, tot in alle eeuwigheid! Ja, dank Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voor Zijn nabijheid en kracht, die u vindt in Zijn Woord, staande op de beloften van uw Rabboeni en Heer, JHWH.

O, vat weer moed!
Want Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is goed en steeds tot hulp bereid. Zo gij slechts kunt geloven, gij oprechten: de kracht van Zijn genade en van Zijn liefde en vergeving en goedheid is hoog!

Voorwaar, laten wij voor Hem buigen en Hem de eer geven en Hem aanbidden!
Baruch haba b’Shem Adonai! Voorwaar, wandel in het Licht, en verheug u in Hem!

Efeziërs 5, vers 15 tot en met 17  Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.
En Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

Psalm 28, vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.
En Psalm 29, vers 4  De stem des Heren is vol kracht, de stem des Heren is vol glorie.

Jozua 1, vers 9  Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.

En Psalm 9, vers 9 tot en met 11  Ja, Hij oordeelt de wereld in gerechtigheid, Hij richt de natiën in rechtmatigheid. Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.

En overdenk deze boodschap goed.
Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com