DutchFor the Children EN/NLVideo 2017

God kent je en wil je bemoedigen, welk dier je ook hebt!

16-11-2017  Jij betekent veel meer dan je beseft, zowel voor je huisdier als voor God! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 16 nov 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! De bode engel van God bracht een hele leuke boodschap van God over, voor jong en oud, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, wat ik graag aan u wil gaan voorlezen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.

Voorwaar, kijk eens naar je hond, of ander huisdier, en naar zijn of haar liefde en aandacht naar jou toe.
Jij betekent voor je hond, of huisdier, meer dan je beseft! Jij bent zeer waardevol; op jou rust Zijn oog.

Psalm 32, vers 8  Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.

Als je hond, of huisdier, zou kunnen praten, dan zou hij of zij je dezelfde woorden zeggen als de volgende Bijbelteksten: 

Jesaja 43, vers 2  Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien.

En Psalm 121, vers 1 en 2  Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van JHWH die hemel en aarde gemaakt heeft.

En Romeinen 15, vers 2  Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem “of haar” is.

Voorwaar, zo richt je hond, of huisdier, zich op het belang van jou, en geeft wat goed en opbouwend is.
Echter geeft je hond, of je huisdier, datgene wat je verlangt?

Voorwaar, knuffel je hond, of je huisdier, maar gerust.
Maar vergeet niet, er is geen grotere liefde te vinden, en hoop en geloof, dan in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Lukas 12, vers 6 en 7  Worden niet vijf mussen verkocht voor twee duiten, en niet één van die is vergeten voor God. Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.

Voorwaar, God kent je en wil je bemoedigen, welk dier je ook hebt.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com