DutchVideo 2012

God is Liefde: ware liefde is vergeven!

19-11-2012  BOODSCHAP GODS: GOD IS LIEFDE! WARE LIEFDE IS VERGEVEN, ZOALS OOK GODS ZOON U VERGEVEN HEEFT! ZOALS GOD U LIEFTHEEFT, ZO MOET U GOD, MAAR OOK ZIJN ZOON, EN UW NAASTE LIEFHEBBEN!

Gepubliceerd op 19 nov 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

God is liefde

Volledige weergave:

Hallo! Op 19 november 2012 bracht de volgende bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Saraya, Benjamin Cousijnsen.

U daar, kent gij Jezus Christus?

Ook wordt Hij Yeshua HaMashiach genoemd.

1 Johannes 4, vers 11 en 12  Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.

1 Johannes 4, vers 15  Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God.

1 Johannes 4, vers 17 tot en met 21  Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben. En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.

1 Johannes 5, vers 9 tot en met 13  Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder, want dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

1 Johannes 5, vers 17 tot en met 19  Alle ongerechtigheid is zonde, en er bestaat zonde niet tot de dood. Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt.

2 Johannes 1, vers 6  En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, gelijk gij het van den beginne gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen.

Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt en uw blijdschap wordt vervuld.

Mijn naam is Saraya en ben een bode engel Gods. Zoals God u liefheeft, zo moet u God, maar ook Zijn Zoon en uw naaste liefhebben. Benjamin, Profeet Gods, ik ga nu weer. En u daar, overdenk dit. Laat het zo zijn zoals God bedoeld heeft, en Zijn geliefde Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gesproken heeft.

God is Liefde! Ware liefde is vergeven, zoals ook Gods Zoon u vergeven heeft.

Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com