DutchVideo 2019

God heeft géén fouten gemaakt

Hij is alwetend en schiep de man en de vrouw voor elkaar, en geen Adam en Adam, of Eva en Eva. U heeft zich laten verontreinigen en door allerlei demonen laten overnemen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 2 mei 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 2 mei 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, de Koning der koningen, uw Rabboeni en Abba, Vader.

Voorwaar, spits uw oren!
Welke zegen hebt u in gedachten? Hoe vaak al heeft u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus verloochend?

Johannes 3, vers 20  Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen.

Voorwaar, God is alwetend!
Van welke boom heeft u gegeten? Voorwaar, mijn naam is Merfan, en ben een bode engel Gods.

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Voorwaar, bekeer u van het tegennatuurlijke!
U hebt zich laten verontreinigen en door allerlei demonen laten overnemen. God schiep de man en de vrouw voor elkaar, en geen Adam en Adam, of Eva en Eva!

Leviticus 18, vers 22  En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het.

Voorwaar, God heeft géén fouten gemaakt, maar uzelf! 

Deuteronomium 6, vers 16  Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken, zoals gij bij Massa gedaan hebt.

En weet dit!
Voor God gaat licht en donker niet samen. God noemt u een schande en een vernedering voor Zijn aangezicht! Als God u schiep als man, gedraag u dan als man. En als God u schiep als vrouw, gedraag u als een vrouw!

2 Korinthiërs 11, vers 13 en 14  Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

Voorwaar, bekeer u en laat voor u bidden.
Want homo’s en lesbiennes gaan naar de hel, omdat God hen niet zo bedoeld heeft!

1 Thessalonicenzen 4, vers 7  Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging.

Voorwaar, 

1 Johannes 3, vers 8 en 9  Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem “of in haar” en hij “of zij” kan niet zondigen, want hij “of zij” is uit God geboren.

Voorwaar, wandel in de Heilige Geest, niet in het beest!

Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.
En Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Reinig u, of u gaat verloren!
Luister ook naar de boodschap, met de titel: ‘Openbaring van God: Homoseksueel is bezetenheid!’
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com