DutchVideo 2018

God heeft een plan met je leven

Dat plan kun je ontdekken, omdat je weet en gelooft, dat Hij het beste met je voorheeft. God heeft je gewild en Hij houdt van je. Je bent hier niet toevallig! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 18 sept 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Op 18 september 2018 bracht Gods bode engel woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, je bent hier niet toevallig!
Ik ben een bode engel Gods, en mijn naam is Lovesadai.

Voorwaar, God heeft je gewild en Hij houdt van je, en heeft een plan met je leven.
Dat plan kun je ontdekken, omdat je weet en gelooft, dat Hij het beste met je voorheeft. Na een lang proces van wikken en wegen ben je er uit. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bestaat en leeft!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Hoe moeilijk de smalle weg soms ook is, en al zit je nog barstensvol vragen…
maar het allerbeste is je overgeven en niet opgeven, en Hem elke dag beter leren kennen, door te praten en te bidden en je relatie te onderhouden met Hem, en je zonden te belijden. Door dit te doen, zal je een soort rust voelen.

Jesaja 40, vers 29 tot en met 31  Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zit zoveel kracht en hoop!
“Welkom in de strijd”, zei Yeshua eens. Pas later begreep men Hem, wat Hij bedoelde, dat geloven ook strijden is voor het goede, en dat je zo Zijn licht kunt verspreiden op plaatsen, waar het nog donker is.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg je, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com