DutchVideo 2022

God heeft de controle over elke hopeloze situatie

Voorwaar, God begrijpt elke pijn en teleurstelling zeer goed maar hebt u het ook door wat het met God doet andersom?

Gepubliceerd op 30 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 30 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Genesis 6, vers 12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

Voorwaar, vaak is het zo dat de Here God beslist.
Hij heeft elke hopeloze situatie onder Zijn controle terwijl men ook veel ellende ziet en ongehoorzaamheid. Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods. Vaak neemt de teleurstelling toe in God als men minder op God en meer op zichzelf concentreert. Men zou schrikken hoe vaak Hij is teleurgesteld in wat Hij ziet en hoort. Voorwaar, het ligt ook niet in Gods natuur wanneer het moeilijk wordt om niet in te grijpen.

Romeinen 9, vers 28 Want wat Hij gesproken heeft, zal de Here doen op de aarde, volledig en snel.

Voorwaar, God begrijpt elke pijn en teleurstelling zeer goed maar hebt u het ook door wat het met God doet andersom?

Psalm 31, vers 24 Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen.
En Psalm 36, vers 6 Here, hemelhoog is uw goedertierenheid, uw trouw reikt tot de wolken.

Voorwaar, teleurgesteld zijn in God is geen zonde want Hij is ook vaak teleurgesteld.
Hij begrijpt alle diepste emoties, dieper dan welk mens ook en ervaart het veel dieper. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus heeft u toch lief en reikt Zijn genade en erbarmen steeds weer naar u uit. Voorwaar, Paulus zei het tijdens zijn gevangenschap.

Filippenzen 4, vers 11 tot en met 13 Niet dat ik dit zeg, al zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Voorwaar, stel u open en laat de Heilige Geest Gods u aanraken.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com