DutchVideo 2013

God greep in!

02-07-2013  BOODSCHAP GODS, GEBRACHT DOOR RAFAËL, DIE IN OPDRACHT VAN DE HERE GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAAK EN JAKOB, NAAR BERNER OBERLAND WERD GESTUURD OM IN TE GRIJPEN!

Gepubliceerd op 2 jul 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

God greep in - Gods hand

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 2 juli 2013 ’s avonds bracht de engel des Heren deze boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Rafaël.

Voorwaar, in Berner Oberland kwam ik, Rafaël, een jongeman tegen.

Barnie heette hij. Ik kende hem goed, maar hij kende mij niet.

Barnie zei, “Meneer, wat doet u? Bent u gek geworden! Blijf met uw handen van mijn spullen af, laat staan die dozen, of ik…”

Ja, ik keek hem aan, en hij was zo mak als een lammetje.

“Waar komt u vandaan?” vroeg Barnie.

Ik ben een Israëliet en zoek werk.

“Ik heb wel een baantje voor jou, als postbezorger. Maar dan moet je wel straten kennen. Heeft u een beetje ervaring?” vroeg Barnie.

Ja, ik ken alle woningen en wegen en ben overal al geweest, over de hele wereld.

“Kom maar een kopje koffie drinken”, zei Barnie, “dan praten we daar wel verder”.

Voorwaar, Barnie vertelde, dat hij een tovenaar was.

Vol trots vertelde hij, dat hij ook lid was van een heksenkring, en dat hij met 13 leden samenkwam om de goden te aanbidden.

Hoeveel macht hebt u? vroeg ik, Rafaël.

“Nou, ik gebruik zwarte magie, ik kan zo bij iemand pijnlijke gezwellen overbrengen. Zelfs een huis stak ik eens in brand met een toverspreuk. En ik kan mij onzichtbaar maken en een vogel uit de lucht dood doen neervallen, en ik kan de toekomst voorspellen!”

En ik, Rafaël, zei ik, ben hier om uw toekomst te voorspellen.

“Bent u dan ook een tovenaar?”

Nee, zei ik, een demonenverdrijver! Ik zoek ze op, wanneer de almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob mij het bevel geeft. Dan ga ik in Zijn kracht en macht erop af, en zal de demonen achtervolgen en overmeesteren, en zal hen vastbinden.

“Wie bent u dan?” vroeg Barnie.

Uw nachtmerrie, zei ik, Rafaël. Zo staat geschreven:

Micha 5, vers 11 tot en met 13  Hier staat geschreven: Ook zal Ik de toverijen uit uw hand uitroeien, en gij zult geen waarzeggers meer hebben. Ik zal uw gesneden beelden en uw gewijde stenen uit uw midden uitroeien, en gij zult u niet meer nederbuigen voor het werk uwer handen. Ook zal Ik uw gewijde palen uit uw midden uitrukken en uw steden verwoesten.

Galaten 5, vers 19 tot en met 21  Hier staat geschreven: Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.

Leviticus 19, vers 26  Hier staat geschreven: Gij zult niets met het bloed eten; gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen.

En vers 29  Gij zult uw dochter niet ontwijden door haar aan ontucht over te geven, opdat het land geen ontucht bedrijve en het land niet van schanddaden vol worde.

En vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God.

Leviticus 20, vers 6  Hier staat geschreven: En iemand, die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien.

En Openbaring 21, vers 8  Hier staat geschreven: Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Barnie riep, “Hou op!”

Toen openbaarde ik mij als de bode engel Gods.

Barnie had zo veel kansen gehad, en had Yeshua HaMashiach zo vaak afgewezen, dat de demonen door hem heen spraken. Hij was zo overgenomen, dat zijn ziel vervangen was door de gevallen engelen! Ik zei:

Exodus 22, vers 18  Hier staat geschreven: Een tovenares zult gij niet in leven laten.

En terstond viel hij dood neer!

Voorwaar, God is een snelle aanklager en is meer dan overwinnaar.

Tovenaars en u, die aan toverijen doet: God haat de werken van satan! en zal ook u in de poel van vuur werpen. Dit is mijn en Gods voorspelling, en die komt uit. Bekeer u, en breek ermee! Neem Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aan, en smeek om vergeving, voordat het te laat is.

Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg tegen u: Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com