DutchVideo 2018

God gebruikt moeite en strijd om u te vormen en te kneden

Als u geestelijk wilt groeien, moet u ook weten wie u bent in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Zie niet op de uiterlijke strijd, maar zie op Gods innerlijke overwinning. Zie op Gods plan! Kijk met geestelijke ogen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 17 dec 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 17 december 2018 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Power, een bode engel Gods.

Voorwaar, zegt: “Power, Power Gods!”
Voorwaar, warrior,

Hebreeën 5, vers 8  En zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden.

Voorwaar, lijden, moeiten en strijd brengen louteringen, gehoorzaamheid en volharding met zich mee.
Voorwaar, kijk met geestelijke ogen!

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Voorwaar, weest standvastig!
Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft geen kinderen zonder moeite en strijd. Wees een echte warrior Gods, en laat u niet ontmoedigen en bespotten! Eén van de strategieën van satan is kwaadsprekerij en bespotting en haat. Denk maar eens aan David en Goliath. Voorwaar, heb de werken van satan door! Hij wil u bang maken en u van God aftrekken.

Weet u, als u geestelijk wilt groeien, moet u ook weten wie u bent in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
God gebruikt moeite en strijd, om u te vormen en vooral te kneden, om u standvastigheid en volharding te leren, vol geloofsvertrouwen. Sta op de beloften van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en onderhoud uw relatie met Hem, en gebruik uw geestelijke wapens!

Voorwaar, hoewel bespottingen en haat je echt kunnen raken en pijn kunnen doen,
laat Goliath, de satan, je niet afbrengen van verder aan je relatie met God te bouwen! Voorwaar, hoewel de satan een brullende leeuw is, en heel hard en dreigend kan brullen, vol haat, weet dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de satan het zwijgen op heeft gelegd. Hij heeft Goliath – satan – overwonnen; Hij regeert! Zie niet op het brullen en zijn activiteiten – van satan – maar op de overwinning van God.

Neem je wapenrusting ter hand, je positie in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, om tegen de boze te strijden!
Zie niet op de uiterlijke strijd, maar zie op Gods innerlijke overwinning! Zie op Gods plan. Hij heeft je toegerust, en zal je leiden en je beschermen tegen alle kwaad. Vertrouw op uw God, en vrees satan niet! Zie niet op jezelf, op de situatie, maar zie op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Je staat niet alleen. Hij wil je vormen en versterken en bemoedigen, om te vertrouwen op Hem! Weet dat je nimmer alleen strijdt. Strijd de goede strijd van het geloof, en zie op Hem, en onderhoud uw relatie en wandel en geloof!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com