DutchVideo 2015

God duldt geen zonde!

Profetische, waarschuwende boodschap Gods: Wie niet wil horen, gaat verloren! Nogmaals, hou de maand juni 2015 goed in de gaten! Donder, de verwoester, gaat voor veel water zorgen, tornado’s, stormen, enzovoorts. Wat zegt u… “God is toch liefde?” Dat klopt. God is ook liefde, maar ook rechtvaardig, en duldt geen bewuste zonde!

Gepubliceerd op 29 mei 2015 door Evangelical Endtime Machine International en Heiscoming12

Please share and do not change © BC

lightning and tornado

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Dit is een waarschuwende boodschap Gods, ontvangen op 29 mei 2015.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rumesther en ben een bode engel Gods. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Voorwaar, wederom zeg ik u, om uw geheugen op te frissen:
Hou uw nieuwsberichten goed in de gaten, want de verwoester Gods, Donder, gaat nog steeds rond en kijkt, waar hij zou kunnen toeslaan. Hou de maand juni goed in de gaten!

Voorwaar, men zegt: “God is toch liefde?”
En dat klopt. Sommigen zeggen: “Verwoesten? Zoiets doet God niet!” Dan hebt u het goed mis!

Hoe is het met u?
Bent u liefdevol en luistert u wel naar de God van Abraham, Izaäk en Jakob? Het liefst bepalen de mensen zelf, wat God moet doen. En zo niet, dan is God de slechterik. Maar u vergist zich zeer. Want God is wel liefde, maar God is ook rechtvaardig! En als u als mens niet luistert, en God maar moet blijven waarschuwen, en zegt: Doe uw afgoden weg, en dat het tegennatuurlijke niet samengaat, en houd u aan Zijn geboden, en u het niet doet, dan zult u de consequenties moeten ondervinden. En Gods woorden gaan alle in vervulling! Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren, wat u ook denkt over God!

God duldt geen zonde, en zal de bewuste zonde straffen!
Ook wat uitgesproken is door Zijn ware Profeet Benjamin Cousijnsen is de volle waarheid. Men moet niet klagen, maar bekeren! Donder, de verwoester, gaat voor veel water zorgen, en zelfs tornado’s en stormen, enzovoorts!

Lees voor: Mattheüs 6, vers 21 tot en met 23  Hier staat geschreven: Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!

En Johannes 3, vers 36  Hier staat geschreven: Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Voorwaar, ben ik duidelijk genoeg?
De lamp van het lichaam is het oog. Dus kijk uit, waar u naar kijkt! Doe de wapenrusting Gods aan, en doe uw afgoderijen weg. Anders wordt uw lichaam nimmer verlicht in Hem, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, maar verduisterd, totdat uw ziel vervangen wordt door het rijk van de duisternis, vanwege ongehoorzaamheid en het afwijzen van de geboden en het niet willen luisteren naar de almachtige God! De totale overname van uw lichaam op aarde kan reality zijn. En uw ziel bevindt zich dan in de hel!

Als men doof is voor God, moet God dan altijd liefde zijn?
God is liefde, maar God is ook rechtvaardig en haat de zonde! Voorwaar, besef: God is kadosh, heilig! En wie zich niet heiligt in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en Hem maar blijft verwerpen, mag er van uitgaan dat men verloren gaat. Ook Donder zal uw land straffen! Had God ook niet uw land gewaarschuwd via Profeet Benjamin Cousijnsen, zoals Indonesië, China, India, Mexico, Spanje, Brazilië en Verenigde Staten van Amerika, en overige landen?

Voorwaar, voorwaar, India is nu reeds gestraft!
En de andere landen staan ook op de lijst Gods. Alleen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kan uw land redden. En dat kan alleen door alle afgoden te vernietigen en om vergeving te vragen, en uw zonden te belijden voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en Hem aannemen als uw persoonlijke Verlosser, en u te laten dopen als volwassene!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com