DutchVideo 2012

Gij zult u niet buigen voor uw beelden en heiligen

30-07-2012  BOODSCHAP GODS, GEBRACHT DOOR DE ENGEL GODS. EEN BOODSCHAP VOOR ONDER ANDERE ROME, EN IEDEREEN DIE ZICH BUIGT VOOR EEN BEELD EN HEILIGEN, EN DEZE AANBIDDEN. DOE UW KWAAD UIT UW MIDDEN! ZEGT DE HERE GOD.

Gepubliceerd op 31 jul 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

verering beelden

Volledige weergave:

Hallo! Op 30 juli 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin! Mijn naam is Choron. Deze engel Gods zag er heel mooi uit. Hij droeg witte kleding en droeg een witte cape, en zijn brede riem was ook spierwit, zelfs zijn sandalen! Deze waren met diamantjes bewerkt, en zijn brede riem stak af door de mozaïekachtige gekleurde steentjes.

Ik begroet u daar in de machtige Naam boven de naam van Rome: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Hij alleen is het waard om aanbeden te worden. Want Hij is het, niet uw mariabeelden en uw eigen uitgekozen heiligen. U loopt andere goden achterna en u luistert niet. Gij zult de Here God moeten volgen. De Here heeft gesproken: Doe uw kwaad uit uw midden!

Spreuken 19, vers 20  Luister naar raad en neem vermaning aan.

Gij zult u niet buigen voor uw beelden en uw heiligen, want heilig is alleen de God van Izaäk, Jakob en Abraham.

Schaam u, misleiders! Alles wat u verborgen had, heb Ik de Here, Yeshua HaMashiach, geopenbaard. De verborgen dingen zijn geopenbaard en de Here God zal uw hart besnijden, zodat gij weet, dat Ik geen beeld ben. U denkt, dat u uw schuld kan afbetalen! Wat u aan de kinderen hebt gedaan, hebt u ook aan Mij gedaan!

Mattheüs 19, vers 14 en 15, luister goed, want u zult ooit voor God komen te staan. In de Geschriften staat geschreven: Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. En Hij legde hun de handen op en vertrok vandaar.

Johannes 7, vers 34  Gij zult Mij zoeken en niet vinden en waar Ik ben, kunt gij niet komen.

Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

Handelingen 7, vers 51  Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij.

Rome, uw werken zijn bij God bekend!

Handelingen 5, vers 5  En bij het horen van deze woorden viel Ananias neder en blies de adem uit.

Benjamin, ik ga nu, en hoop dat ze zich in Rome bekeren, voordat ze voor God komen te staan.

Job 33, vers 9  Ik ben rein, zonder overtreding, ik ben zuiver en zonder ongerechtigheid.

Johannes 20, vers 22  En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest.

Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com