Church RuachDutchVideo 2018

Gij zult niet stelen!

19-01-2018  Voorwaar, de stallen zijn tot vloek, en u, Jemuel, zijt vervloekt, een kwaadspreker en leugenaar. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 19 jan 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

De volgende boodschap is een openbarende en waarschuwende boodschap Gods, woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, door een bode engel van God.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, toen zijn hart geprikkeld werd, bestal hij van Gods offer, wat de kerk toebehoorde.
Zelfs het land bij de kerk nam hij, en bouwde daar stallen voor de paarden, met het cement dat voor de twee huizen bedoeld was, die bij de kerk hoorden. Voorwaar,

Psalm 55, vers 16  Laat de dood hen onverhoeds treffen, laat hen levend neerdalen in het dodenrijk, want bij hen huist het kwaad, het heerst in hun hart.
En vers 20 tot en met 22  God hoort mij en vernedert hen. Hij troont van voor onze dagen, in hem is geen verandering, maar zij hebben voor hem geen ontzag. Zo iemand verraadt zijn vrienden en verbreekt de broederband. Zijn mond is glad als boter, maar vijandig is zijn hart, zijn woorden, zachter dan olie, zijn een getrokken dolk.

Voorwaar, zijn woorden zijn listig en sluw, en met zijn gladde mond wat vet is, misleidt hij de kinderen, en leidt velen in het verderf.
Hij, Jemuel, is een man van bloed en bedrog en hebberigheid! Voorwaar,

Psalm 50, vers 17  Je haat het als ik je terechtwijs, mijn woorden schuif je ter zijde.
En vers 19  Je gebruikt je mond voor lastertaal en verbindt je tong aan bedrog.

Voorwaar, mijn naam is Donder, een bode engel Gods.
Kadosh, Heilig is de Here der heren! Voorwaar, de stallen zijn tot vloek, en u, Jemuel, zijt vervloekt, een kwaadspreker en leugenaar, die zijn ziel verkocht heeft aan satan! Voorwaar, er is geen hoop voor deze verdorven mens, die geen hart heeft!

Voorwaar, dit moet geopenbaard worden.
De vader is een schande voor God en Ruach in de Filipijnen, en nog meer voor zijn kinderen. Voorwaar, verder heeft Jemuel zich onder andere schuldig gemaakt aan het bedriegen van de Heilige Geest Gods en het gebruiken van magie. Ik, Donder, deel u mede dat God elke slang vertrappen zal en er mee zal afrekenen! Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Alleen Jeddy en Connie zijn de pastors van Kerk Ruach, en worden ook verantwoordelijk gehouden als de kerk niet naar Gods wens is.

Voorwaar, God wil de Kerk Ruach zegenen, als de kerk goed luistert en gehoorzaamt!
Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Gij zult niet stelen!
Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com