DutchVideo 2013

Gij kunt niet God dienen en Mammon!

14-02-2013  IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS KOMEN ALLE BOODSCHAPPEN, DIE BENJAMIN COUSIJNSEN ONTVANGT, RECHTSTREEKS VAN DE ALMACHTIGE GOD ZELF! GEBRACHT VIA EEN BODE ENGEL GODS, INCLUSIEF DE GELDTRUC!

Gepubliceerd op 14 feb 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

God of Mammon

Volledige weergave:

Hallo, welkom!

De boodschap gaat over… juist, geld!

Ik wil u eerst iets laten zien… Men neme twee muntjes, verschillende soorten muntjes, en dan is de bedoeling, dat u probeert om die twee muntjes op elkaar te zetten, op deze manier. Maar dan niet met twee handen, zoals ik dat nu zo vasthoud, maar dus echt met twee vingers, namelijk met de duim en de wijsvinger op deze wijze… dat ga ik nu proberen… ja! Hoe is het mogelijk, gelukt!

Oké, ik ga nu even met de boodschap verder…

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Siframia. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, luister goed!

1 Timotheüs 6, vers 10 en 11 en 12  Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. “Hoever doorboort dit kwaad u?” voegde de bode engel Gods toe. Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. “Lees Galaten 5, vers 22 voor uzelf”, voegde de bode engel Gods toe.

Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt… Tot zover.

2 Timotheüs 3, vers 2 tot en met 5  Hoor, de Here waarschuwt u nog steeds: Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God.

De bode engel Gods zei, “Lees Deuteronomium 11, vers 26 voor uzelf.” Ik spreek verder uit 2 Timotheüs 3, vers 5: die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

Voorwaar, voorwaar, Hoor aandachtig! 

Mattheüs 6, vers 22 en 24  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon, “de god van het geld”, voegde de bode engel Gods toe.

Prediker 5, vers 9  Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten. Ook dit is ijdelheid.

Lees voor uzelf: Handelingen 5, vers 1 tot en met 11, en Deuteronomium 11, vers 14 tot en met 25 

Jozua 6, vers 19  Al het zilver en goud, en de koperen en ijzeren voorwerpen zullen de Here heilig zijn: het zal bij de schat des Heren komen.

Mattheüs 6, vers 21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Amen.

Ik zal u het goocheltrucje, wat onderaan de brief stond – de boodschap – verklappen.

Maar misschien is er een geestelijke les, die u hieruit kunt trekken. Ik zit bijvoorbeeld te denken van, ‘Je moet geld niet opstapelen’, maar misschien is er wel een veel geestelijkere les. Als u dat met ons wilt delen, dan mag u dat doorgeven aan Eindtijdnieuws of [email protected]

En dit is het trucje…

Een eenvoudige lucifer…, die u op de één of andere manier moet zien te verstoppen achter het ene muntje, als u begint met het goocheltrucje, omhoogschuift als het andere muntje erachter zit, overpakt op één hand. Als je daar vrij goed in bent – ik ben daar niet zo goed in – dan komt het echt over.

Nou, dit goocheltrucje bracht de bode engel Gods dus! Bijzonder, hè? Gods zegen en veel plezier met het goocheltrucje!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com