DutchVideo 2018

Gevallen in eigen groeve!

26-01-2018  Openbarende boodschap Gods: Hij delft een kuil en graaft die uit, maar valt zelf in de groeve, die hij maakte. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 26 jan 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hartelijk welkom! Een bode engel van God bracht woord voor woord deze openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, en sprak terwijl Profeet Benjamin Cousijnsen alles meteen opschreef.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, wees zuiver, kadosh en onbevlekt!
Want denk niet, dat ongehoorzaamheid en goddeloosheid niet gezien worden door God. Maar de weg van ongehoorzaamheid brengt Gods verwerping voort, en geen zegen maar vloek. Voorwaar, neem Gods woorden ter ore en luister naar Gods gezalfde Profeet en Profetes, die u waarschuwen!

Doordat sommigen ooit niet luisterden naar Mijn uitgekozen, gezalfde Profetes, Theresa,
en haar woorden niet serieus namen in Ruach, hebben velen zich schuldig gemaakt en gezondigd.

Psalm 7, vers 15 tot en met 18  Zie, wie met ongerechtigheid bevrucht werd, is zwanger van onheil en baart leugen. Hij delft een kuil en graaft die uit, maar valt zelf in de groeve die hij maakte. Het onheil dat hij stichtte, keert weder op zijn hoofd, en zijn geweld komt neder op zijn schedel. Ik zal de Here loven naar zijn gerechtigheid, en de naam des Heren, des Allerhoogsten, psalmzingen.

Jakobus 1, vers 14 en 15  Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.

En Romeinen 1, vers 18  Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.

En Spreuken 28, vers 13  Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.
En vers 28  Als de goddelozen tot macht komen, verschuilen zich de mensen, maar als zij omkomen, nemen de rechtvaardigen toe.
En Spreuken 29, vers 1  Wie zijn nek verhardt ondanks herhaalde vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken.
En Spreuken 24, vers 25  Maar hun die recht oordelen, gaat het goed, over hen komt de zegen van de voorspoed.

Voorwaar, laat er nimmer ongehoorzaamheid van u tegen God en Profeet Benjamin en Profetes Theresa voorkomen!
Voorwaar, verandert uw onheil in zegen, en bekeer u. En maak wat krom is recht op Gods weg! Wandel in de Heilige Geest! De woorden des Heren zijn zuivere woorden. En wie zich vernedert, zal verhoogd worden, als hij of zij zich vernedert voor God, en allereerst zijn zonden belijdt, ook aan Zijn twee gezalfden des Heren! Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods. En wie niet wil horen, gaat verloren.
Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com