DutchVideo 2017

Gevaarlijke wereldleider Donald Trump zit bij geheime elite, de vrijmetselarij!

Gods bode engel sprak: Ik openbaar u, dat Donald Trump niet alleen de antichrist is, maar ook aangesloten is bij de vrijmetselarij, de geheime elite.

Gepubliceerd op 8 febr 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

norman-vincent-peale-and-donald-trump-connection

Volledige weergave: 

Hallo! Shalom, hartelijk welkom! Op 8 februari 2017 bracht Gods bode engel deze openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, de antichrist Donald Trump is niet te bevrijden…
al zegt hij: “Bid voor mij”, of zegt hij voor het Christendom te zullen strijden! Voorwaar, de antichrist is opgegroeid in de kerk van Norman Vincent Peale, die 33ste graad Vrijmetselaar is. Er bestaat in grote mate geheimhouding in de vrijmetselarij, en men wordt zó de duisternis in getrokken!

Vrijmetselarij is geen religie.
En Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wordt niet gezien als Redder, de Verlosser, die als mens naar de Aarde kwam. Voorwaar, mijn naam is Revalis en ben een bode engel Gods. Voorwaar, het is een duivelse sekte! En Norman Vincent Peale heeft ook Donald Trumps huwelijk ingezegend, en ook zaten de ouders van Trump in de vrijmetselarij. Deze New Age wereldorde zit vol occulte aspecten en magie!

Ik openbaar u, dat Donald Trump niet alleen de antichrist is, maar ook aangesloten is bij de vrijmetselarij, de geheime elite.
Dit maakt hem tot een zeer gevaarlijke wereldleider! Voorwaar, hij speelt een spel en weet, hoe hij u, via de media, kan manipuleren en kan laten geloven, hoe geweldig hij is! Voorwaar, ook Barack Obama was verbonden met de vrijmetselarij en kende Donald Trump goed. Daarom ook zijn keus om hem over te nemen! Voorwaar,

1 Korinthiërs 2, vers 13 tot en met 15  Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem “of haar” is het dwaasheid. Hij “of zij” kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij “of zij” door niemand beoordeeld.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Voorwaar, Donald Trump wil een goede indruk maken naar iedereen toe!
Maar God kent hem, en zegt: Ga weg van Mij!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com