DutchVideo 2014

Getrouwd met het beeldscherm!

BOODSCHAP GODS: TRING… TRING… TRING… ER KOMT WEER EEN BERICHTJE BINNEN! LAAT DEZE BELANGRIJKE BOODSCHAP U ECHTER WAKKERSCHUDDEN. MAAK TIJD VOOR ELKAAR! HET LIJKT WEL ALSOF VELEN TOTAAL OVERGENOMEN ZIJN! VELEN KIJKEN (EN LUISTEREN) MEER NAAR HET SCHERM VAN HUN MOBIEL, COMPUTER, ENZOVOORTS, DAN NAAR HUN PARTNER!

Gepubliceerd op 7 aug 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC 

married with my cell phone

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 7 augustus 2014 werd door een engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, in de almachtige naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, woord voor woord de volgende boodschap Gods overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods; mijn naam is Lovesadai.

Het lijkt wel alsof velen totaal overgenomen zijn.

Tring… tring… tring…! Er komt een berichtje binnen. Even het mobiele telefoontje checken, sms’jes checken, groeps WhatsApps, e-mails, YouTube, games, Facebook, Teletekst, Buienradar, agenda, Chat-on, muziek, nieuws, Apps, enzovoorts. Voorwaar, velen kijken meer naar het scherm van hun mobiel en computerscherm, enzovoorts, dan naar hun eigen partner!

Openbaring 13, vers 14 en 15  En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest… Let op!… En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest… tot zover.

Velen eten zelfs maar één keer per dag, en grijpen weer naar hun mobiel, hun maatje…

Op het toilet, op het werk en in een vergadering, in de auto, op de fiets… Velen onderhouden hun relatie met een mobiel, 100%, en slapen er zelfs samen mee. En het beest trekt, via het beeldscherm, de aandacht, waardoor men vergeet dat men gehuwd is met een mens van vlees en bloed. Voorwaar, sommigen luisteren meer naar hun mobiel, computer, televisie onder andere, dan naar hun eigen partner!

Spreuken 18, vers 13  Wie antwoord geeft, voordat hij hoort, die is het tot dwaasheid en smaad.

1 Petrus 3, vers 7  Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook medeërfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.

Efeziërs 5, vers 33  Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

Jakobus 1, vers 19  Weet dit wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.

Voorwaar, heb respect voor elkaar.

Luister niet alleen met uw oren, maar ook met uw hart!

Mattheüs 7, vers 13  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Efeziërs 4, vers 17 tot en met 21  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus.

Efeziërs 4, vers 31 en 32  Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Voorwaar, onderhoud uw relatie met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en uw partner.

Maak tijd voor elkaar!

1 Korinthiërs 13, vers 13  Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com