Church RuachDutchVideo 2017

Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt!

Maar gij, die ook nu maar blijft kwaadspreken, zal gestraft worden. Lees of beluister de volledige boodschap Gods.

Gepubliceerd op 3 mrt 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

romans-4-verse-7-and-8

Volledige weergave: 

Hartelijk welkom! Op 3 maart 2017 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Romeinen 4, vers 8  Gelukkig is de mens wiens zonden de Heer niet telt.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Kadosh, Heilig is uw Rabboeni, Abba, Vader, de Koning der koningen!

Al de engelen verhogen El Elohím, God, JHWH, Here, El Elyon, de Allerhoogste.
Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods. Voorwaar,

Jesaja 33, vers 13 tot en met 14  Jullie die ver weg wonen, hoor wat ik gedaan heb, en jullie dichtbij, erken mijn kracht. De zondaars in Sion sidderen, de goddelozen worden door angst bevangen: ‘Wie van ons kan wonen in verterend vuur? Wie kan wonen in vuur dat eeuwig brandt?’
Jesaja 34, vers 2  JHWH koestert woede tegen alle volken, zijn toorn ontbrandt tegen heel hun legermacht. Hun wacht de vernietiging, hij heeft hen voor de slacht bestemd.

Voorwaar, gij daar!
Wie denkt u wel wie u bent?

Efeziërs 5, vers 1 en 2  Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.

En Jesaja 35, vers 3  Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk.
Vers 5  Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten.
Vers 10  Wie door JHWH bevrijd zijn, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg.

Voorwaar, hebt u wel uzelf ontdekt? 

Jesaja 40, vers 26 tot en met 29  Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, hij roept ze bij hun naam, een voor een; door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één. Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je: ‘Mijn weg blijft voor JHWH verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht’? Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is JHWH, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed.
En vers 30 en 31  Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, maar wie hoopt op JHWH krijgt nieuwe kracht: hij “of zij” slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij “of zij” loopt, maar wordt niet moe, hij “of zij” rent, maar raakt niet uitgeput.

Sirach 12, vers 6 en 7  Want ook de Allerhoogste haat zondaars, de goddelozen straft hij. Hij houdt hen in het oog tot de dag dat hij hen straft. Geef aan een goed mens, help een zondaar niet.
En Sirach 19, vers 6 en 7  Wie zijn tong in toom houdt kent geen strijd, wie roddel verafschuwt vermindert het kwaad. Vertel een gerucht nooit verder, dan wordt je nimmer schade toegebracht.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, El Elyon, de Allerhoogste, zal waaien met de wind van El Elohím in de kerk Ruach bij de Filipijnen.
En wie geen kwaadspreker is, zal aangeraakt worden en gezegend worden. Maar gij die ook nu maar blijft kwaadspreken, zal gestraft worden! Al zingt u en denkt u om het te kunnen verdoezelen, met het veroordelen van uw naaste komt u niet de Hemel in! Behandel een ander, zoals u zelf behandeld wilt worden!

Lukas 1, vers 14  Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij “of zij” niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com