DutchVideo 2015

Geloven brengt verandering en een nieuw leven!

Boodschap Gods: Poëtische, liefdevolle bemoediging Gods voor jou, die het leest en hoort en aan wie de Heer het geeft. Ongeloof is: wel denken en hopen, maar niet geloven in verandering. De Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth, zegt je vandaag echter onder andere het volgende: Voorwaar, geef nooit je geloof en de moed op om verder te leven. Geloof in verandering! De Heer heeft u onbeschrijfelijk lief en zegt u: Woorden zullen nooit in staat zijn om Mijn liefde en gevoelens uit te drukken. Zelfs het kruis en lijden zullen nooit genoeg zijn om het uit te drukken! Lees/luister verder…

Gepubliceerd op 13 nov 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

a new life

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 13 november 2015 bracht een bode engel Gods woord voor woord deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, geliefde des Heren, 

Job 5, vers 1  Roep maar – is er iemand, die u antwoordt? En tot wie van de heiligen wilt gij u wenden?

Voorwaar, luister aandachtig! 

Job 4, vers 6  Is dan niet uw godsvrucht uw toevlucht, uw onberispelijke wandel uw hoop?
En Job 5, vers 8  Integendeel, ik zou naar God vragen, en aan God zou ik mijn zaak voorleggen.

Kadosh, heilig, machtig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Voorwaar, mijn naam is Hebbereach en ben een bode engel Gods. Hoort! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Nazoreeër, werd door God aangewezen om u te redden, en deed wonderen en tekenen in uw midden, die God, Zijn Vader, door Hem, Zijn geliefde Zoon, verrichte. Daarom zei Hij ook: Ik en de Vader zijn één.

Handelingen 2, vers 24  God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden.

Voorwaar, soms heb jij het zwaar, maar misschien helpt jou dan dit gebaar.
Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil in deze zware momenten van pijn en verdriet in liefde tegen jou zeggen: Ik heb je lief! Ik vergeet je niet. Kijk naar voren, kijk niet om! Vecht, wees sterk, hou vol! Je weet wel waarom.

Job 28, vers 23 en 24  God kent de weg tot haar, Hij weet haar verblijfplaats. Want Hij schouwt tot de einden der aarde, wat onder de ganse hemel is, ziet Hij.

Voorwaar!
Door te denken en te hopen, maar niet te geloven in verandering – wat ongeloof is – kom je vaak groot verdriet tegen. Geef nooit je geloof en de moed op, om verder te leven! Woorden zullen nooit in staat zijn om Mijn liefde en gevoelens uit te drukken. Zelfs het kruis en lijden zullen nooit genoeg zijn om het uit te drukken!

Spreuken 3, vers 3 tot en met 6  Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen. Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.

Voorwaar, 

Spreuken 16, vers 17  De koers der oprechten is: te wijken van het kwaad; wie acht geeft op zijn weg, bewaart zijn leven.

Hoop gaat ten onder…
Als je leeft zonder het wonder, valt alles in duigen, als je niet kunt getuigen van het wonder om je heen. Wat je hoorde en zag, lach! Er zijn van die dagen, en je mag gerust klagen. Dan ga je in ieder geval naar Hem toe, die een goede relatie wil met jou, en een goed gesprek, warmte en liefde. Verzamel maar alle moed!

Psalm 118, vers 5  Uit de benauwdheid heb ik tot de Here geroepen, de Here heeft mij geantwoord en mij in de ruimte gesteld.

En Johannes 15, vers 7  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.

En Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik wens je veel kracht en geloof toe, om de donkere wolken weg te blazen, zodat Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, je kan verwarmen.
Het zal je verbazen!

Psalm 40, vers 2 en 3  Vurig verwachtte ik de Here; toen neigde Hij Zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep, Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel; Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte Hij vast.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com