DutchVideo 2013

Gelooft u dat?

JEZUS ZEGT: IK BEN DE OPSTANDING EN HET LEVEN; WIE IN MIJ GELOOFT ZAL LEVEN, OOK AL IS HIJ GESTORVEN, EN EEN IEDER DIE LEEFT EN IN MIJ GELOOFT, ZAL IN EEUWIGHEID NIET STERVEN!

Gepubliceerd op 12 sept 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Johannes 11 Gelooft u dit

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 12 september 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Gabralinda. En ik zeg u,

Mattheüs 11, vers 5 en 6  Blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. En zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt.

Johannes 11, vers 25 en 26  Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?

Johannes 11, vers 43 en 44  En na dit gezegd te hebben, riep Hij, “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus”, met luider stem: Lazarus, kom naar buiten! De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot hen: Maakt hem los en laat hem heengaan.

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Voorwaar, ook Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, stond op uit de dood!

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, nog nooit deed iemand zulke wonderen als Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com