DutchVideo 2022

Geloofsvertrouwen heb u nodig om te kunnen oversteken

In deze boodschap Gods sprak de bode engel Gods namens de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus in een beeldspraak en daarna met een vraagje waar u over mag nadenken. Luister of lees verder naar het volledige boodschap.

Gepubliceerd op 04 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 3 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kadesa, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, sinds begin 2012 zijn u reeds vele boodschappen zoals profetieën en openbaring overgebracht door de bode engelen van God.
In hun aanwezigheid wordt alles, woord voor woord, in liefde opgeschreven en daarna doorgegeven en op website geplaatst. Voorwaar, elke dag, vaak rond 02.00 uur ’s-Nachts, wordt er een bode engel Gods gestuurd vanaf de troon van God naar Profeet Benjamin Cousijnsen.

Voorwaar, iedereen maakt zich wel eens zorgen en soms is het best begrijpelijk.
Als men teleurgesteld wordt van de gebeurtenissen, bijvoorbeeld als de Opname niet gekomen is met Rosh Hashanah vorig jaar, dan geeft men naar u, Profeet Benjamin, de schuld alsof het lijkt alsof u het allemaal gedaan heeft, omdat u toch Gods geliefde Profeet bent die alles getrouw doorgeeft wat God zegt, of het nu goed nieuws is of niet. De liefdevolle boodschappen wil men best graag horen, maar de vermaning en de waarschuwingen wil men vaak niet graag horen en dan gaat het vingertje weer wijzen naar Profeet Benjamin Cousijnsen en dan zegt men dat hij het gedaan heeft en word hij vervloekt voor het doorgeven.
Voorwaar, als iemand echt het recht heeft om zich zorgen te maken of met een vinger te wijzen, dan zou het de Here zelf moeten zijn; tegen de ongelovige mensen, maar vooral de vele ongelovige Thomassen.

Voorwaar, geloof en vertrouwen op God is veel belangrijker, want Hij brengt altijd de oplossing voor iedereen.
U moet alles overgeven en loslaten en aan Hem overdragen en stoppen met piekeren. Het allerbeste is om te bidden tot de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Praat met Hem respectvol en gebruik geen moeilijke woorden en zeg wat echt op u hart ligt. Voorwaar, u mag in geloofsvertrouwen alles bij Hem achterlaten.

Voorwaar, ik spreek namens de Here in beeldspraak.
Er was eens een autochauffeur die voor een oude bruggetje kwam. Hij controleerde of de oude bruggetje wel stevig genoeg was. Ondertussen ging hij bidden voor een veilige oversteek. En ja hoor, de autochauffeur geloofde en vertrouwde op de Here dat het veilig was om er overheen te gaan. De brug bleek inderdaad sterk genoeg te zijn.

Nu vraag ik u, heeft uw geloof en vertrouwen u ook niet veilig bewaard?
Voorwaar, is de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus niet vergelijkbaar? Net als die brug, draagt hij u; op Hem kunt u vertrouwen, in alles!
Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, de Here, de God van de geesten der Profeten zegt dit: Zalig is hij of zij die voorleest.

Openbaring 11, vers 12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. “Voorwaar, dit heeft Theresa ook gezien in een droom.”

En Mattheüs 24, vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Voorwaar, weet u wie achterblijft?

Judas 1, vers 16 Dit zijn de morrenden, mokkend om hun lot, wandelende naar hun begeerten, maar hun mond spreekt hoogdravend, als zij om des voordeels wil de mensen in hun gezicht vleien.
En vers 19 Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.

Voorwaar, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus heeft Zijn woord gegeven en beslist over alles.
Wie in Hem gelooft en Zijn woorden aanvaart, die tot u gesproken zijn via Profeet Benjamin Cousijnsen, zal behouden worden.

Johannes 11, vers 25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.

Voorwaar, gij daar, vreest niet en u zult de Here gaan zien.
Dit is profetisch.

Johannes 10, vers 27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.
En Mattheüs 24, vers 36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.

Het zou elke dag kunnen gebeuren, maar dit zeg ik u, wees altijd klaar!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com