DutchVideo 2023

Geloof het maar, Yeshua HaMashiach’s kracht is ook nu dezelfde!

Door de kracht en Bloed van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus worden alle bolwerken en machten verbroken, geloof het maar!

Gepubliceerd op 24 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 23 juli 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, krachtige Naam boven alle namen, die meer dan overwinnaar is en zeer machtig, de Naam van de Heer Tz’vaot, de eeuwige Almachtige Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Mattheüs 10, vers 8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

Voorwaar, verheugt u in Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw Abba, Vader, die van u houdt!
Zegt; Halleluja!

Voorwaar, begrijpt goed dat wie u bent in Hem en laat u door satan niet verblinden!

1 Korintiërs 1, vers 27 tot en met 31 Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.

Zegt; Amen!

1 Korintiërs 2, vers 9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.
En vers 12 tot en met 14 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.
En 1 Korintiërs 3, vers 16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

Voorwaar, omdat u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus in u hebt aangenomen, Zijn DNA; Zijn krachtige, wonderbare Bloed die vol liefde en genade is, bent u meer dan overwinnaar!
Het betekent ook dat u in Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus meer dan een held bent en dat u door Hem, door Zijn krachtige, wonderbare Bloed, elke duivelse macht, kracht en ziekte, onder andere, door Hem in u verbreken mag in de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Dank de Heer, en verheugt u in Hem, uw Heer en Redder! Laten wij ons buigen en Hem alle dank, eer, en glorie betuigen, die de dood overwonnen heeft!

Voorwaar, mijn naam is Power, en ben een bode engel Gods.
Door de kracht en Bloed van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus worden en zijn alle bolwerken verbroken!

Zegt; Halleluja!
Door uw geloof in Hem en de Kadosh, Heilige Geest groeit de liefde voor Hem en voor uw naaste steeds meer en bent u één in Hem, en wordt de Heer door u heen, door uw wandel, zichtbaar gezien. Ja, laten wij Hem danken, die in u woont, en aanbidden Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Amen!

Jeremia 32, vers 27 Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Hij is dezelfde Heer in kracht, geloof het maar!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com