DutchVideo 2020

Geloof dat Hij bij u is en voor u zorgt!

Wees een gelovige en geen ongelovige. Maar geloof, dat Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u kwam redden, niet alleen toen, maar ook nu! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 6 januari 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 6 januari 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Voorwaar, vertrouw op Zijn almachtige macht en stralende grootheid en liefde en almachtige glorie en goedheid in uw hart en ziel en verstand!
Voorwaar, bouw uw geloof op de Rots; dan staat u sterk, en krijgt het kwaad nooit de overhand. Voorwaar, geloof dat Hij bij u is en dat Hij voor u zorgt. En geloof, wanneer u bidt zonder twijfel. Geloof, dat Hij Zijn Bloed gaf en stierf voor uw zonden, en is opgestaan uit de dood. Voorwaar, wees een gelovige en geen ongelovige! Maar geloof, dat Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u kwam redden, niet alleen toen, maar ook nu! Hij wil dat u niet twijfelt, maar op Hem vertrouwt. Voorwaar, bekleed u met Zijn liefde en kracht, en geloof! Geloof, dat Hij u helpt in moeilijkheden. Twijfel niet aan Zijn grootheid en goedheid en majesteit en glorie en macht!

Voorwaar, bent u gebroken?
Hij is de Maker, en laat aan u keer op keer Zijn liefde, volle glorie en uitkomst zien. Voorwaar, maak Hem groot, en loof en prijs en aanbid Hem, en eer Hem alleen! Sta open met een hart van geloof, en geef Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de ereplaats in uw hart en wandel. En maak Hem groot, en breng alles naar Hem! En prijs Hem en dank Hem met geloof. Amen!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, geloof laat wonderen zien!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com