DutchVideo 2020

Geen duivels plan of Aards bestaan kan mij ooit roven uit Zijn hand

Daarom, wees sterk en vol van vertrouwen en geloof, en spreek de volgende woorden in vertrouwen en geloof en zonder twijfel.

Gepubliceerd op 17 juni 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 17 juni 2020 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Voorwaar,

Psalm 34, vers 7 tot en met 11  Deze ellendige hier riep en de Here hoorde, Hij verloste hem “en haar” uit al zijn “en haar” benauwdheden. De Engel des Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen. Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man, “maar ook de vrouw”, die bij Hem schuilt. Vreest de Here, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.
En vers 16 tot en met 23  De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep; het aangezicht des Heren is tegen hen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Roepen zij, dan hoort de Here, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here; Hij behoedt al zijn “of haar” beenderen; niet één daarvan wordt gebroken. Het onheil doodt de goddeloze, en wie de rechtvaardige haten, zullen ervoor boeten. De Here verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.
En Psalm 35, vers 1  Twist, Here, tegen wie met mij twisten, bestrijd wie mij bestrijden.

Voorwaar, wees sterk en vol van vertrouwen en geloof!
Zeg: “Geen duivels plan of Aards bestaan kan mijn geloof en liefde en vertrouwen ooit roven uit Zijn machtige hand, de hand van Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de allerhoogste Heer! Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam. In die verwachting houd ik stand, in Hem alleen, Immanuel – God zelf is met ons, mijn Vredevorst en Almachtige God, de allerhoogste Heer! Het kwaad krijgt nooit de overhand, want ik geloof dat U ook mij kwam redden. En ik geloof in Uw almachtige kracht en bescherming – dit telt ook voor mij! – en dat, door het geloof, Hij voor mij zorgt. Ik bid zonder twijfel, zodat U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bergen kan verzetten. Ook geloof ik in Uw wonderbare, almachtige Bloed, dat mij genezing en herstel en kracht heeft gegeven”.

Zó machtig, zó kadosh, heilig, en barmhartig, en vol van liefde en genade, is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com