DutchVideo 2012

Geef mij olie in mijn hart en laat het branden!

05-12-2012  BOODSCHAP GODS: DE HEER HEEFT VELE KERKEN VERWORPEN; HIJ KIJKT NIET NAAR DE BUITENKANT MAAR NAAR HET HART. DE HERE BENADRUKT HET BELANG VAN ZIJN OLIE: DE ZEGEN & ZALVING DOOR DE HEILIGE GEEST!

Gepubliceerd op 5 dec 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

brandend hart

Volledige weergave:

Hallo! Op 5 december 2012 bracht de bode engel Gods in de namiddag deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. De bode engel Gods sprak meteen,

Voorwaar, Zeg: “Geef mij olie in mijn hart en laat het branden!”

Shalom, Profeet Gods! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Chusaja.

De Here, Benjamin, heeft vele kerken verworpen.

1 Samuël 16, vers 7  Doch de HERE zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de HERE ziet het hart aan.

1 Samuël 16, vers 13  Samuël nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders. Van die dag af greep de Geest des HEREN David aan. Daarna stond Samuël op en ging naar Rama.

Mattheüs 25, vers 4  Doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen.

Voorwaar, Gebruik uw olie in uw kerk!

Markus 6, vers 12 en 13  En zij vertrokken en predikten, dat zij zich zouden bekeren… Let op!… En zij dreven vele boze geesten uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen.

Voorwaar, voorwaar, ze dreven in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de boze geesten uit!

Wat ook belangrijk is, is:

Prediker 7, vers 1  Een goede naam is beter dan goede olie… tot zover.

1 Samuël 16, vers 12 en 13  Daarop liet hij hem halen. Hij nu was rossig, ook had hij mooie ogen en een schoon voorkomen. Toen zeide de HERE: Sta op, zalf hem, want deze is het. Samuël nam de oliehoorn en zalfde hem… stop, tot zover!

Voorwaar, gebruik uw olie en laat uw hart branden vol liefde voor de Here, en gebruik geen excuses: ‘Ik had geen tijd’… ‘Ik was druk’…

Voorwaar, voorwaar, de God van Izaäk, Jakob en Abraham heeft het ook druk, maar Hij maakt wel altijd tijd voor u, omdat Zijn liefde onvoorwaardelijk is. Ook maakt Hij tijd om naar u te luisteren.

Doe alles in liefde naar Jezus Christus toe, en behandel Hem, zoals u ook behandeld wilt worden. Als u geen tijd hebt voor Hem, zal Hij geen tijd voor u hebben, ook al zegt u: “Ik dien Hem”.

Iemand, die jaren de toiletten schoonmaakte, kon zich herinneren dat hij zeer gezegend was, omdat hij veel sprak met de Here, en op deze plek had hij veel meegemaakt met de Here.

Maar het kostte wel tijd en liefde en overgave naar de Here toe.

Houd u ook zo veel van Hem?

Gebruik dan uw gaven, en word niet gelijkvormig aan de wereld.

Hij zal u zalven met hemelse olie!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com