DutchHolidaysVideo 2019

Geef de eer niet aan de duisternis: Sinterklaas en de Kerstman!

Vele ouders verafgoden Sinterklaas en de Kerstman en vele andere zogenaamde heiligen, en liegen tegen hun kinderen, door hen te laten geloven in de doden, en samen loven en prijzen en zingen en aanbidden zij de duisternis. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 22 november 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 22 november 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de enige Kadosh, Heilige en almachtige, krachtige Here der heren en Koning der koningen, en enige opgestane Heer, die leeft en hem of haar redt en vergeeft, die tot Hem komt!

Voorwaar, 

Baruch 6 Apocriefen, vers 44  Alles wat onder hen geschiedt is leugen, hoe zal men hen dan goden achten of heten?

Voorwaar, vele ouders verafgoden Sinterklaas en de Kerstman en vele andere zogenaamde heiligen.
En zij liegen tegen hun kinderen, door hen te laten geloven in de doden, en loven en prijzen en zingen en aanbidden samen de duisternis!

Leviticus 11, vers 44  Want Ik ben de Here, uw God; heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig; verontreinigt uzelf niet… stop, tot zover.
En Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken: Ik ben de Here, uw God.
En vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw God.
Leviticus 20, vers 6 tot en met 8  En iemand, die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de Here, uw God. Zo zult gij mijn inzettingen nauwgezet in acht nemen; Ik ben de Here, die u heilig.

Voorwaar, Sinterklaas en de Kerstman, als voorbeeld, spreken namens de doden of de geesten, en doen zich voor als heiligen!
Het is beter om eerlijk te zijn en te geloven in de enige Waarheid, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens hebben.
Johannes 10, vers 26  Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort.
Johannes 15, vers 25  Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, geef de eer niet aan de duisternis!
Maar bekeer u en lees de Bijbel, en vertel over Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en maak Hem groot! Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com