DutchHolidaysVideo 2013

Gedenk Mij van oud op nieuw met Moscatel druiven

DE HEER ZEGT: GEDENK MIJ VAN OUD- OP NIEUWJAAR, BIJ ELKE (MOSCATEL) DRUIF, BIJ ELKE TIK VAN 24.00 UUR! DE HEER ZAL U ZEGENEN DOOR DIT TE DOEN, DOOR TE GEHOORZAMEN, EN OP DEZE WIJZE HEM TE EREN!

Gepubliceerd op 14 dec 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change BC ©

12 druiven - Een goed Nieuwjaar!

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! 14 December 2013

Benjamin stapte een helder verlichte kamer binnen…
Ik hoorde zingen, schrijft Benjamin, en hoorde de engelen zingen: ‘Heft uw hoofd omhoog, want de Koning komt!’ Benjamin hoorde de woorden: Shalom, profeet Benjamin Cousijnsen, vrede zij u!
“Wie bent u? Er is voor mijn ogen heel scherp licht”, zei Benjamin.
Ik ben het, uw Rabboeni, uw Meester, Tze’va’ot, Here der heerscharen!
Benjamin wilde knielen, maar de Heer zei: Voorwaar, nee, werp u niet neder. Kijk, Ik ben wie Ik ben.
“Ja”, zei Benjamin, “nu zie ik u en kan het licht nu ook beter verdragen”.
Neem plaats en schrijf op, Mijn geliefde. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, luister aandachtig. Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, ben heilig, kadosh! Ik spreek nu over Mijzelf tot u die luistert…

Voorwaar, gedenk Mij tijdens de overgang van oud- op nieuwjaar, als gij Mij liefhebt.
Dan zal Ik u vullen bij het nemen van elke druif, bij elke tik van 24.00 uur. Ik ben de Wijnstok, en gedenk bij elke druif, dat gij in Mij bent. En neemt bij iedere slag… in gedachten, hetgeen Ik voor u heb gedaan en u gered heb. Neem en eet het, en doe dit met dankbaarheid. En dank Mij en de Vader en de Heilige Geest na afloop van het nemen van de Moscatel druiven*. Dank, dat Ik deze druiven heb gezegend, en dat Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, Adonai, Elohím, uw Wijnstok ben en Mijn Vader de Landman is, die u zegent. En wie in Mij gelooft, dat Ik het ben, zal bij het nemen nog meer vruchten dragen en ontvangen, omdat gij Mij gedenkt.

Voorwaar, zo maakte Ik op de bruiloft te Kana, van water in vaten, de beste wijn.
Ik leef en zeg u, Is uw geloof groot genoeg om Mij te gedenken?
Dan zal Ik elke vrucht in u omzetten in zegeningen! Voorwaar,

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem “en haar”: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Voorwaar, 

Johannes 15, vers 4  Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft.

Voorwaar, Ik zal deze dag zegenen.
Wie Mij gedenkt, zal Ik gedenken!

Lees voor: Galaten 5, vers 22  Hier staat geschreven: Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Voorwaar, voorwaar, gedenk dit!
Ook zal Ik u zegenen, zodat gij veel vrucht zult dragen. Ik ben wie Ik ben, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Heer, en verdween.

*of anders donkerrode druiven. Als deze ook niet te vinden zijn, witte druiven

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it.
PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian, Surinamese, and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com