DutchVideo 2014

Gebruik uw moker!

DIRECTE BOODSCHAP VAN GOD, METEEN VIA PROFEET BENJAMIN AAN U DOORGEGEVEN: MIJN GELIEFDE, STA IN HET GELOOF! GEBRUIK UW MOKER & STA IN MIJN KRACHT, ZEGT DE HEER JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, TOT U!

Gepubliceerd op 3 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

O Heer Mijn Kracht

Volledige weergave:

3 Februari 2014.

Shalom! Vrede zij u, Mijn geliefde.

Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat. Tot zover, Mijn kind.

Ik ben het, uw Rabboeni, uw Meester, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

Voorwaar,

Sirach 30, vers 21 tot en met 23  Geef je niet over aan verdriet en kwel jezelf niet met gepieker. Blijdschap doet een mens leven, en een vrolijk mens leeft lang. Ontspan je, spreek jezelf moed in en houd verdriet op een afstand, want verdriet heeft velen te gronde gericht en dient geen enkel doel.

Job 13, vers 1 en 2  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord en in zich opgenomen. Wat gij weet, weet ik ook, ik doe voor u niet onder.

Zie, alles zie Ik en weet Ik.

Laat uw tranen maar stromen. Hoe groot is uw geloof en hoe groot uw blokkade?

Voorwaar, als iemand teleurgesteld is, ben Ik het wel. Maar toch, Ik droeg het! En ook Ik moest het als mens dragen, en Mijn liefde voor u deed Mij in Mijn kracht staan. Zelfs Ik gaf u niet op, ook nu niet.

Zeg:

“Ik belijd mijn blokkades, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Neem mijn zonde van ongeloof en ziekte van mij, en vraag u mij te vergeven. Ook verklaar ik, dat elke blokkade, die door satan in mij gelegd is, verbroken is met de geestelijke moker, en totaal verwoest is, en dat ik het eigendom ben van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus!

Dank u voor het wonderbare, kostbare Bloed van u en uw liefde, dat mij reinigt en totaal verandert. En dank u, dat u mij aanraakt en dat de duivelse macht verbroken is! In de Naam van de Overwinnaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Halleluja!

Dank u, dat u mij schoongewassen hebt door uw Bloed, en dank u voor uw bovennatuurlijk genezing. Ik geloof in uw heilige Geschriften, en bovenal dat u toen, maar ook nu, nog steeds Dezelfde bent.”

1 Johannes 2, vers 9  Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe.

Jesaja 43, vers 25  Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet.

En vers 11 tot en met 13  Ik, Ik ben de HERE, en buiten Mij is er geen Verlosser. Ik heb verkondigd, verlost en doen horen, en ben geen vreemde onder u; gij toch zijt mijn getuigen, luidt het woord des HEREN, en Ik ben God. Ook voortaan ben Ik dezelfde en niemand redt uit mijn hand. Ik werk, en wie zal het keren?

En vers 18 en 19  Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Mijn geliefde, sta in het geloof, gebruik uw moker!

Sta in Mijn kracht.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Heer Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, ook wel Isa genoemd.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com