DutchVideo 2020

Gebruik je gaven!

Wanneer je na jaren nog niets veranderd bent, of geestelijk gegroeid, vraag je dan eens af of je je genoeg hebt ingezet, en gedaan wat de Heilige Geest je op je hart drukte om dat te gaan doen.

Gepubliceerd op 24 juli 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 24 juli 2020 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Janilach, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, hoe zit uw leven er nu uit?
Bent u er echt klaar voor, om Hem te ontmoeten? Of bent u na jaren nog niets veranderd of gegroeid, vanwege uw koppigheid? En bent u te lui, om u in te zetten voor Zijn glorie en eer, onder andere? Voorwaar, ga u eens onderzoeken en stel u de vraag, of u zich genoeg hebt ingezet, en gedaan wat de Heilige Geest u op uw hart drukte, om dit of dat te doen.

Hoe ziet uw relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, eruit? 

Markus 14, vers 37 tot en met 40  En Hij kwam en vond hen slapende, en Hij zeide tot Petrus: Simon, slaapt gij? Waart gij niet bij machte één uur te waken? Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom ging Hij heen en bad, dezelfde woorden sprekende. En toen Hij terugkwam, vond Hij hen slapende, want hun ogen waren zeer bezwaard; en zij wisten niet, wat zij Hem zouden antwoorden.

Voorwaar, slaapt u ook geestelijk en lichamelijk?
Wees wakker en waakzaam, en onderhoud uw relatie met de Here! Belijd uw tekortkomingen en zwakheden. Belijd uw gebrek aan tijd en aandacht voor Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, verblijd u in de Here, en laat u niet tegenhouden door satan!
Wees niet lui, maar krachtig en standvastig tegen de overheden en machten dezer duisternis, tegen de boze geesten; neem de wapenrusting Gods op! Laat u door niemand tegenhouden of verzwakken, maar verkondig het Evangelie. Doe wat u kunt dragen, en deel uit tot Zijn glorie en eer, met zowel lofprijs als aanbidding. Gebruik al uw gaven, die u reeds bezit, en zie hoe u zult groeien als u ze gaat gebruiken! Amen.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com