DutchVideo 2015

Gebruik het zaad dat satan vreest!

Voorwaar, van welk zaad heeft u gegeten, en welk zaad verspreidt u? Er is maar één zaad, dat puur is en dat zeer krachtig is. Gebruik het zaad, dat satan vreest!

Gepubliceerd op 3 feb 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

seed of God

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 3 februari 2015 bracht een engel des Heren, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom!

Hoor de stem, die tot uw hart spreekt.
Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Adonai, El Elohím, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, de enige Zoon van God. Voorwaar, wie niet deze naam belijdt, is niet in de waarheid en kent de volle waarheid niet! Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en wij worden uitgezonden naar Profeet Benjamin Cousijnsen, en komen en belijden onze Allerhoogste. En in deze heilige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, spreken wij tot Gods ware Profeet Benjamin Cousijnsen, die alles opschrijft en deelt in de aanwezigheid van ons.

Voorwaar, zo zijn er zo veel zaden, goede en slechte zaden, zowel Christenen als geen Christenen, en zowel vogels als zoogdieren en insecten, die zorgen van verspreiding van vruchten.
Welke zaadvrucht verspreidt u, denkt gij? Wat gebeurt er, voordat u uw vrucht verspreidt? Is het een goede of slechte vrucht?
De naam Christen zegt niets. Aan de vrucht herkent men de geest! Zovelen noemen zich Christen of apostel of voorganger, enzovoorts.

Bij de vogels gaat het zo:
Ze eten vooral besvruchten, maar pikken ook vlezige vruchten, zoals appels. Zo worden de besvruchten in hun geheel doorgeslikt, en de zaden worden op deze manier met de uitwerpselen verspreid. Er zijn zaden, die pas kiemen als ze door de Volle Maan gegaan zijn. Ook zijn er vogels, die noten kunnen kraken. Niet alle dieren kunnen dit.

Mattheüs 13, vers 3 tot en met 9  En Hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen en zeide: Zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg en de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op de steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had, en terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde had, maar toen de zon opkwam, verschroeide het en omdat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel op de dorens en de dorens kwamen op en verstikten het. Een ander deel viel in goede aarde en het gaf vrucht, deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig. Wie oren heeft, die hore!

Voorwaar, van welk zaad heeft u gegeten?
En welk zaad verspreidt u?
De ene zaadverspreider bidt en geneest in Jezus’ naam. De tweede zaadverspreider doet hetzelfde, maar noemt geen naam, maar geneest wel, maar niet in Jezus’ naam. De derde zaadverspreider bidt en geneest in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth!

Voorwaar, wie aanbidt u?
Er zijn zovelen, die Jezus noemen. Satan is blij met u! Er is maar één zaad, dat puur is en dat zeer krachtig is! Gebruik het zaad, dat satan vreest! Benoem de derde zaadverspreider, want Hij is het! Bid en genees, maar benoem deze naam: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. Nazareth erbij kan, maar hoeft niet per se. De beste vruchten zitten alleen in deze wonderbare, almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! En verzwijg ook niet: O, hoe wonderbaar is het dierbaar, kostbaar Bloed, dat onoverwinnelijk is! Hij kocht u vrij met Zijn Bloed.
Mijn naam is Morastia, die tot u sprak.

Wees niet vruchteloos en draag goede vrucht!
Overdenk dit.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com