DutchVideo 2016

Gebruik Gods woorden positief!

Er zit kracht in het gesproken woord. Gebruik Gods woorden positief, op de juiste manier!

Gepubliceerd op 9 sept 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

God said - His words have power

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 9 september 2016 bracht Gods bode engel de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, in de boodschappen Gods zit kracht!
Zijn gesproken woorden zijn het beste medicijn voor zowel geest, ziel als lichaam. De enige bijdrage, die u mag betalen, is Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God, te erkennen, die als mens naar de aarde kwam om in uw plaats uw zonden, uw overtredingen, te dragen aan het kruis van Golgotha, zodat u niet hoeft te betalen. Geef toe, en belijd uw leven, zowel uw zonden uit het verleden, en vraag Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, om in uw hart te komen. Voorwaar, u moet geloven dat Zijn woord waar is.

Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

En 2 Korinthiërs 4, vers 6  Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.
En 2 Korinthiërs 5, vers 21  Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Voorwaar, God is buitengewoon krachtig!
Zijn kracht stijgt boven alle dingen uit. Hij wil dat u Zijn woorden gebruikt, Zijn kracht en glorie, zodat anderen jaloers worden en zich veranderen! Gebruik Gods woord positief, want Zijn woord is positief.

Galaten 5, vers 13  Want gij zijt geroepen, broeders, “maar ook zusters”, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.
En vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.
En vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Voorwaar, mijn naam is Debara en ben een bode engel Gods.
Gebruik Gods woord op de juiste manier op uw lippen. Alleen zo maakt u zich vruchtbaar en tot zegen voor de mensen om u heen! Laat iets achter van Gods kracht, Zijn woord, zodat iemand ooit kan zeggen: “Dankjewel voor je positieve woorden. Daar heb ik heel veel aan gehad. En dit heeft de koers van mijn leven drastisch veranderd!”

Voorwaar, er zit kracht in het gesproken woord! 

Johannes 1, vers 1 tot en met 3  In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

Voorwaar, u bent bevoorrecht om de wil van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te doen!

Genesis 1, vers 3  En God zeide: Er zij licht; en er was licht.

Zegt met mij: “Powerrr!”
Als u Genesis leest, dan komt u telkens de volgende drie woorden tegen: ‘En God zeide’. Voorwaar, bij sommige Christenen moet nog steeds de mond opengebroken worden, zodat God ook anderen kan redden!

Meer dan 1600 zielen plegen per jaar – in Nederland alleen al – zelfmoord, laat staan wereldwijd!
Maar velen zouden zeggen, als ze nog een woord mochten zeggen: “Maar waar waren de Christenen?”

Mattheüs 7, vers 18 tot en met 21  Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com