DutchVideo 2014

Gebruik Gods powerrr!

BOODSCHAP GODS: WEES NIET LAUW, MAAR VURIG VAN GEEST. GEBRUIK GODS POWERRR EN VERSLA DE SATAN MET GODS WOORD!

Gepubliceerd op 12 jun 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

gebruik Gods power - use Gods power

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op donderdag 12 juni 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Power, en ik ben een strijder en een bode engel des Allerhoogsten!

Voorwaar,

2 Samuël 22, vers 46 en 47  Vreemden verloren hun kracht en verlieten bevend hun burchten. De HERE leeft. Geprezen zij mijn Rots, en verhoogd zij de God mijns heils.

Voorwaar, 

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

Heftige donderslagen en blikseminslagen en aardverschuivingen en tornado’s!

Gij daar, aanschouw de werken des Heren en de kracht van Zijn naam! Groot is Hij. O, hoe wonderbaar is Jezus’ Bloed!

Zeg:

“Zwijg en hoor mij aan, satan! Gij, ja gij zijt verslagen! En ik bestrijd u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, en breek uw kracht en macht, en laat uw koninkrijk en uw troon kapot scheuren!

Heilig, heilig, kadosh is Adonai, Jahweh, de grote Overwinnaar, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, die u vertrapt, satan. Halleluja! Voorwaar, daar is kracht in de naam van de Heer!”

En gij, die luistert, gebruik Gods power!

Gij zijt meer dan overwinnaar in Hem, die u heeft liefgehad. Hij is groter, satan!

Maar gij zijt sterker in Christus. Gebruik uw geloof! Waardig en heilig is Hij, uw Rabboeni, uw Heer, uw Koning. Vertrouw op Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, wees niet lauw, maar vurig van geest!

Gebruik Gods power, en versla de satan met Gods woord.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME 

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com