DutchVideo 2022

Gebruik de mooiste en krachtigste Naam ooit; Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Gebruik deze Naam; Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Zeg het, want alleen voor wie in de duisternis leeft is deze Naam te krachtig. Satan vreest als men deze angstaanjagende Naam gebruikt, vanwege dat hij wordt verslagen.

Gepubliceerd op 21 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 20 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Power, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, iedereen heeft een prachtige voor en achternaam, hieraan wordt men herkend.
Toch is er één Naam de mooiste om uit te spreken, en dat is de krachtigste Naam ooit in de Hemel en op Aarde. Toch kan niet iedereen tegen deze Naam en wil deze zéér krachtige Naam niet aanhoren, en heeft men liever, dat er niet over gesproken wordt. Ja, de wereld heeft die Naam niet lief.

Johannes 12, vers 37 En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem.
En vers 42 tot en met 46 En toch geloofden zelfs uit de oversten velen in Hem, maar ter wille van de Farizeeën kwamen zij er niet voor uit, om niet uit de synagoge te worden gebannen; want zij waren gesteld op de eer der mensen, meer dan op de eer van God. Jezus riep en zeide: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem, die Mij gezonden heeft; en wie Mij aanschouwt, aanschouwt Hem, die Mij gezonden heeft. Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve.
En vers 48 Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.

Voorwaar, de satan wil niet dat men deze heilige Naam, dat vol van kracht en overwinning en bevrijding en genezing is, onder andere, gebruikt.
Voorwaar, zwijg niet over deze Naam, maar gebruik het! Zeg het, want alleen voor wie in de duisternis leeft is deze Naam te krachtig. Satan vreest, als men deze angstaanjagende Naam gebruikt, vanwege dat hij wordt verslagen.

Gebruik deze Naam; Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Zijn Naam is prachtig en standvastig en een rots. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus Naam is als een sterke wind dat verfrissing en geloof en hoop en liefde geeft. In Zijn nabijheid daar vindt men de kracht!

Open uw ogen voor de mooiste Naam ooit dat vol heerlijkheid is en kadosh, heilig!
Laten wij Zijn Naam verhogen en Hem, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de glorie geven! Amen!

Johannes 1, vers 34 En ik heb gezien en getuigd, dat deze de “eniggeboren” Zoon van God is.

Maak de Here groot!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com