DutchSuriname NewsVideo 2014

Gebeden: Uitstel voor Suriname en Europa verhoord!

PROFETISCHE WAARSCHUWENDE ‘VERVOLG’BOODSCHAP GODS AAN SURINAME EN EUROPA! HOOR AANDACHTIG, SURINAME EN EUROPA. VOORWAAR, ZO SPREEKT DE HEER: DE ALMACHTIGE ZAL U UITSTEL GEVEN! HOOR WAT DIT BETEKENT!

Gepubliceerd op 2 jan 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Profetie voor 2014

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 2 januari 2014 bracht een engel van de Here God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over aan mij, Gods dienstknecht Benjamin Cousijnsen. In de tegenwoordigheid van deze bode engel Gods, schreef ik deze waarschuwende profetische woorden op, die alle luid en duidelijk, woord voor woord aan mij voorgezegd werden.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Sjana Tova! Voorwaar, mijn naam is Pansari en ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, 2014 is een jaar, dat veel erger wordt dan 2013.

Onthoud dit goed!

Profeet Benjamin heeft voor zowel Suriname als voor Europa om uitstel gevraagd.

In Suriname schrok men zo van de profetie voor Suriname, dat velen in gebed gingen!

Hoor aandachtig, Suriname en Europa! Voorwaar, zo spreekt de Heer tot u. De Almachtige zal u uitstel geven. Dit betekent echter, dat men wel op de lijst blijft staan. En het betekent ook, dat gij de geboden Gods in acht moet nemen en actie moet ondernemen in uw land. Zo spreekt de Heer. Houd u aan Mijn woorden!

De boodschap, die door werd gegeven op 17 december 2013, moet gij in acht nemen. En neem deze in acht!

Voorwaar, dit telt ook voor Europa. Want onverwachts kan de stilte zó in de storm veranderen voor de gehele aarde! En ook zeg ik u, Juist als men het niet verwacht, zal men opgeschrikt worden door zeer vele rampen.

Voorwaar, God maakte alles in zeven dagen.

Niets is te wonderlijk voor Hem. Hij kan zo op één dag uw zon in een zwarte zon veranderen, en zo kan Hij in één dag uw land zo veranderen in een grote chaos en verwoesting!

Voorwaar, sprak de bode engel Gods, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com