DutchVideo 2020

Gebed: Vreugde en harmonie en nog veel meer in plaats van pech!

Terwijl zij al zoveel ontvangen, is een dankgebed nog nooit op hun lippen geweest, alleen maar “Geef, geef, geef!” Gelukkig zijn er ook, die de Heer wel danken en grootmaken, en hun ervaringen delen over wat Hij deed aan hun ziel.

Gepubliceerd op 29 juni 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 29 juni 2020 bracht de bode Gods de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige en kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de eeuwige Koning der koningen, die u al zo vaak beschermd heeft en gered en gezegend. Voorwaar, mijn naam is Hetrick.

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, houdt van Zijn kinderen.
En Hij weet alles; laat dit uw dankgebed zijn.

Velen ontvangen al zoveel!
Maar een dankgebed is nog nooit op hun lippen geweest, alleen maar “Geef, geef, geef!” Gelukkig zijn er ook, die Hem wel danken en grootmaken, en hun ervaringen delen over wat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, door de boodschappen heen deed aan hun ziel.

Voorwaar, zeg:
“Oh, Adonai! Oh, liefdevolle Heer, mijn Abba, Vader, El Elohím! Ik dank U dat ik Uw eigendom ben. Vergeef mijn houding, mijn gedrag, en al mijn tekortkomingen naar U, en tal van zonden. Ik belijd het. Kadosh, Heilig bent U! Reinig mij, Abba, Vader, met Uw liefde en kostbaar Bloed. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, laat mij stralen als een zonneschijn door mij heen naar de mensen toe. U, die vreugde geeft en harmonie, en nog zoveel meer, in plaats van pech! Kadosh, Heilig en machtig en liefdevol bent U, mijn God, de Heer Ze-ebaoth! Ik dank U dat ik zonder te beven mag deelhebben aan Uw machtige heilsplan, dat mij leidt! Wie op U vertrouwt, mag genieten in Zijn licht. Ik dank U dat ik Uw doel mag bereiken en een getuige mag zijn tot Uw glorie en eer. Ik wil U danken en prijzen en grootmaken, keer op keer. Amen!”

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Alleen Gij, o Heer, zijt waardig om te ontvangen!
Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com