DutchVideo 2015

Gebed voor herstel & genezing

Deze boodschap is 100% afkomstig van de troon van God, en woord voor woord door Gods bode engel overgebracht in opdracht van Jezus Christus, Yeshua HaMasiach, aan Profeet Benjamin Cousijnsen, en letter voor letter opgeschreven. De boodschap bevat een bijzonder krachtig gebed voor herstel en genezing, dat u mee kunt bidden.

Gepubliceerd op 1 okt 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

prayer for healing2

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Elke donderdag gaan wij live in beeld, Benjamin, en alle werkers van de laatste dagen, omdat de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dit ons als opdracht heeft gegeven. Op 1 oktober 2015, vandaag, donderdag, bracht de bode engel van God woord voor woord, in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, deze boodschap voor u. Het omvat een bijzonder gebed. Heeft u genezing nodig? Dan nodigt de Heer u uit, om deze boodschap samen met mij vanuit uw hart te bidden. Ik begin nu met de boodschap.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van uw Rabboeni, de Koning der koningen.

Luister nederig en aanbid Hem, met een hart vol van aanbidding!

Zeg samen met mij:
“Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, ik open de deur van mijn hart, en geef aan U alle ruimte. Kom maar. Laat Uw Kadosh Geest mij nu aanraken! El Elohím, JHWH, Adonai, dank U voor Uw volmaakte goedheid. Uw Bloed vol van wonderbare kracht vloeide in liefde voor mij. De straf, die ik verdiende, nam U op zich. U keek met Uw ogen, die uitspraken: ‘Ik heb je lief! Jij bent Mijn eigendom. Ik ben voor jou de strijd aangegaan en heb elke macht verbroken’. Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Niets kan mij scheiden van U, noch enig schepsel of kracht of ziekte. O, maar er is kracht in het Lam Gods, die de sleutels heeft tot ieders hart! Laat uw Bloed mij nu bedekken. Ik strek mij met beide armen uit. Ja, diep in mijn hart leeft het geloof, dat Uw Bloed mij bevrijdt en reinigt!”

Zeg vol van dank:
“Dank U, dat U weet wat ik nodig heb! Geen lichamelijke klachten, geen verslaving, geen reuma, geen depressie en geen angst, of haaruitval, geen puistjes en meeëters, of gezichtsverminking, of hartaandoeningen, of welke blokkade dan ook in het lichaam! Ik behoor U, Adonai, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, toe die mij reinigt en alle aandoeningen verbreekt met Uw wonderbare, kostbare Bloed. Kadosh, heilig bent U! Ik aanvaard uw zegenstroom van genezing en bevrijding, en gebied en verbreek alle bolwerken van satan in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, als het eigendom van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, Gods tempel, dat bedekt is van de binnen- en buitenkant, en die met Zijn Bloed mij gekocht en betaald heeft! Ik gebied om mij nu los te laten, voor eeuwig, in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach! Kadosh Geest, Heilige Geest, ontspring in mij! O, hoe wonderbaar is Jezus Christus’ Bloed. Want de duivelse macht is verbroken door Zijn kracht! Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft de sleutels, en zegt: Wijk van Mij, satan, voor eeuwig! In de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Amen!”

Voorwaar, mijn naam is Power en ben een bode engel Gods.

Dank de Here in uw relatie met Hem.
Hij die de harten doorzoekt en u liefheeft, zegt u: Ik, de Here, ben de God van al wat leeft. Zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! En de bode engel verdween na deze woorden.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com