DutchSalvation PrayerVideo 2020

Gebed van overgave en vergeving van ongeloof

Bid het volgende gebed mee met een open hart, en ontvang reiniging en vergeving van uw zonden en van al uw ongeloof. Laat uw paspoort geldig zijn om binnen te gaan!

Gepubliceerd op 13 juli 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 13 juli 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Voorwaar, zeg mij na:
“O Elohím, Adonai, Abba, Vader, Almachtige en Kadosh, Heilige Vader en Koning der koningen. Hoewel ik ongehoorzaam was, vraag ik U om mij met Uw goddelijke kracht en kostbaar Bloed te reinigen van al mijn ongeloof in U, en vraag U nederig al mijn zonden te vergeven met Uw Heilige Geest. O Abba, Vader, ik open mijn hart, en tranen stromen over mijn wangen. Ik neem U aan als mijn Vader, en ik dank U dat ik ook Uw kind mag zijn! O Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ik erken u als mijn enige God in mijn hart en ziel en lichaam. Ik geef mij geheel over en verneder mij eerbiedig voor Uw aangezicht, en vouw mijn handen voor U, die mij redding en vergeving gaf.”

Psalm 9, vers 10 en 11  Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.

En Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
En Kolossenzen 2, vers 6  Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem.
En vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Voorwaar, dank Abba, Vader, voor uw redding, en zeg:
“Dit is de dag, die Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, mij aanreikt!”
Maak groot de Here, die onvoorwaardelijke liefde heeft en erbarming voor u, die zich overgeeft! Laat uw paspoort geldig zijn om binnen te gaan.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com