DutchSalvation PrayerVideo 2018

Gebed: Open de deur van uw hart voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus

Boodschap Gods: Ik nodig u uit om mij na te bidden en de deur van uw hart open te stellen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 3 aug 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hartelijk welkom! De volgende boodschap werd op 3 augustus 2018 woord voor woord overgeleverd door Gods bode engel aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is.

Mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. 

Johannes 10, vers 29  Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders.
Vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.
Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens hebben.

Ik nodig u uit, om mij na te bidden en de deur van uw hart open te stellen.
“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ik geloof dat U de Zoon van God bent en ook opgestaan bent van de dood, en de Koning der koningen bent, en Kadosh, Heilig bent. Ik erken U als Mijn enige God, en laat geen andere afgoden toe in mijn leven, en zal me niet voor hen neerbuigen, maar alleen voor U.”

Exodus 23, vers 24 en 25  Gij zult u niet nederbuigen voor hun goden noch hen dienen en gij zult niet doen naar hun werken, maar gij zult ze volkomen vernielen en hun gewijde stenen zult gij geheel verbrijzelen. Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.

Zeg:
“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, vergeef mijn zonden. Ik erken U als enige God, die het kruis droeg van Golgotha, en mijn overtredingen bracht U naar het kruis. Ik dank U daarvoor, en zal ook nu mijn zonden en zwaktes benoemen, en ik belijd ze voor Uw aangezicht. En ik vraag U, Almachtige Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, om alle zonden voorgoed vast te nagelen aan het kruis van Golgotha, en Uw reinigend, kostbaar Bloed er overheen te laten stromen. Ik dank U, dat alle overtredingen weggenomen zijn, en dat Uw Bloed mij reinigt en geneest en verlost en de overwinning geeft, en satan terneergeslagen heeft! Ik dank U, dat U mijn hart hebt betreden, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!”

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

“Ik dank U, dat ik los ben gekomen uit de listen van satan, en dat ik mij een kind van God mag noemen. In de Almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, beloof ik dat ik mijn wandel en mijn relatie met U zal onderhouden. Ik wil U nu danken en loven en prijzen vanuit mijn hart, en jubelen!”

Psalm 103, vers 1 tot en met 3  Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam; loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com