DutchVideo 2015

Gebed: Laat de water zegenstroom van liefde en genezing en bevrijding los!

Boodschap Gods: Dit is een gebed, direct afkomstig van de Here God voor u, dat u mee kunt bidden als u Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, aanvaard hebt, of Hem nu in uw leven wil uitnodigen. Hij zal regen op u uitstorten met Zijn Kadosh, Heilige Geest, en als een liefdevolle zegen zijn!

Gepubliceerd op 18 aug 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

showers of blessing

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 18 augustus 2015 bracht de bode engel Gods woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël; ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, prijs Adonai, wanneer de zon opkomt, totdat ze ondergaat!
Want kadosh, heilig is Adonai, El Elohím, JHWH. Hij zal regen op u uitstorten met Zijn Kadosh, Heilige Geest, en als een liefdevolle zegen zijn.

Zeg:
“Welkom, Heilige Geest! Breng deze bron tot leven voor de mensen om mij heen. Ik aanvaard u, en open deze bron in geloof, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Laat de water zegenstroom van liefde en genezing en bevrijding los! Ontspring, waterstroom, ontspring in mij! Dank u voor uw zegen op de enige Weg, en de Waarheid, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, het Lam van God, dat mijn overtredingen weggedragen heeft. Dank u voor deze ontferming, en dat u in mij woont en mij leidt met uw Heilige Geest. Dank u voor uw liefde en trouw. U verzegelt uw aanwezigheid. Ik prijs de Vader en de Zoon en de Heilige Geest voor eeuwig. Amen!”

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ik zeg u, God zegene u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com