DutchVideo 2019

Gebed: Laat de kracht Gods over u komen en u doorstromen

Laat de Kadosh, Heilige Geest Gods u aanraken nu, en u helpen en zegenen en bemoedigen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 15 jan 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 15 januari 2019 bracht een bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mirabo, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft u lief! 

Mattheüs 10, vers 38  En wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.

Johannes 10, vers 9  Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.
En vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, uw Raboeni, de Koning der koningen! 

Jesaja 30, vers 21  En wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.

Voorwaar, laat de Kadosh, Heilige Geest Gods u aanraken, en u helpen en zegenen en bemoedigen!
Voorwaar, 

Romeinen 12, vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Voorwaar, laat de kracht Gods over u komen nu en u doorstromen, diep in uw ziel.
Stel u open, en zeg: ”Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ik dank U voor Uw boodschap, en dat U mij nu aanraakt, en dat U ook mijn gebed en verlangen verhoort. Ik dank U voor Uw heerlijkheid in Uw Kadosh, Heiligheid. Uw genade kocht mij vrij, en mijn ziel juicht, en stromen van licht vervullen mijn ziel. Ik weet, al mijn schuld is mij vergeven door Uw kostbaar Bloed, het Bloed van mijn Heiland en Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Oh Heer, ik leef voor U en geef U alle eer. Dank U dat U mij geroepen heeft, om mijn hart voor U, de allerhoogste Heer, open te stellen! U geeft de zwakken kracht en de bedroefden maakt U blij. Amen!”

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Romeinen 11, vers 36  Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com