DutchVideo 2019

Gebed in aanbidding

Boodschap Gods: Stel u open en wees nederig, en ga nu in aanbidding. Begeer en geloof en ontvang het; zeg het volgende gebed mij na. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 21 febr 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 21 februari 2019 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, kadosh, heilige en almachtige, krachtige Naam van de God van al wat leeft, uw Abba, Vader, die u liefheeft, de enige Koning der koningen tot in alle eeuwigheid, uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Charia, een bode engel Gods.

Stel u open en wees nederig, en ga nu in aanbidding…
En begeer en geloof en ontvang het; zeg:
“Welkom, Kadosh, Heilige, Machtige, Krachtige Geest van God! In Uw aanwezigheid en liefde en Geest buig ik mij vol ontzag voor U neder, in diep ontzag voor U. En ik geef mij geheel over aan U, Abba, Vader. Ik belijd mijn zonden. En dank U, dat U mijn ongerechtigheden en zwaktes vergeven heeft, en dat U, Here, mijn Heelmeester bent, en dat U onze ziekten en overtredingen en angsten en smarten gedragen hebt, en op Golgotha Uw kracht en Bloed en overwinning bewezen hebt. Ik vraag U, Kadosh, Heilige Abba, Vader, mijn enige God die ik belijd, om mij nu in Uw Kadosh, Heilige aanwezigheid, aan te raken met Uw machtige, krachtige Bloed, dat mij geneest en bevrijdt van elk juk en elke gebondenheid nu. Kadosh, Heilig en Machtig bent U alleen! En dank U, dat U mij aanraakt nu met Uw Kadosh, Heilige vuur Gods, mijn waardige, enige, eeuwige Koning der koningen! Kadosh, Heilig en machtig, vol glorie en ere bent U, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus! Dank U, dat ik U alleen toebehoor, en dat U leeft in mijn hart, dat steeds vuriger zal zijn voor Uw glorie van Uw Kadosh, Heilige Naam. Amen!”

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com