DutchVideo 2020

Gebed: Ik aanbid U, Heilige Geest van God

Boodschap Gods, overgebracht in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Laten wij bidden met een eerbiedig hart, en met een hart vol van geloof! Bid dit gebed met ons mee.

Gepubliceerd op 5 maart 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 5 maart 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here! Mijn naam is Power, een bode engel Gods.

Voorwaar, laten wij bidden met een eerbiedig hart, en met een hart vol van geloof. 

Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

En Openbaring 21, vers 3 en 4  En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Voorwaar, zeg:
“Ik aanbid U, Heilige Geest van God. Ik belijd Uw kadosh, heilige Naam, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Alleen U redt!
Daal met Uw Kadosh, Heilige Geest neer en raak mij/ons aan. Vol overgave geef ik mij over, volledig! Ik stel mij open nu, om Uw majesteit en glorie te zien en te ervaren. Kadosh, Heilig, Heilig bent U!
Bekleed mij/ons met Uw liefde en macht, zodat ik/wij mogen stralen in de glans van Uw glorie. Vul mij/ons meer en meer, om van U te kunnen getuigen. Laat Uw glorie zien, en Uw krachtige gloed en warmte en liefde.
U bent mijn enige Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Dank U dat U mij aanraakt, en Uw vreugdeolie en bescherming over mij/ons uitgiet. Ik les mijn dorst bij Uw waterval, om vol kracht te wandelen, vol eerbied, en te geloven in Uw kadosh, heilig, machtig Bloed, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Ik prijs Uw Naam voor eeuwig!”

Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com