DutchVideo 2018

Gebed: Abba, Vader, ik open mijn hart

Kind van de Allerhoogste, u wordt uitgenodigd in deze boodschap van God om het volgende gebed mee te bidden. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 26 okt 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 26 oktober 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, kind van de Allerhoogste!
Mijn naam is Kireach, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zeg dit gebed:
“Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, U bent groot en almachtig. Uw liefde is zó sterk en krachtig! O Adonai, El Elohím, Kadosh, Heilig bent U. Ik open mijn hart, en besef dat mijn gebed satans macht aantast en zijn plannen verwoest, omdat hij niet kan voorkomen, dat ik mij volledig overgeef aan de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die meer dan overwinnaar is en de dood overwonnen heeft, en alle werken van satan verbroken heeft! Ik dank mijn Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dat Hij mij niet opgaf en dat ik alleen Zijn eigendom ben, en dat Hij mijn zonden weggenomen heeft, en mij gekocht en betaald heeft met Zijn krachtige, reinigende Bloed, en dat ik vrij ben van elke last en ook van ziekte! O Adonai, Abba, Vader, dank U dat U mijn hart en ziel aanraakt en zegent. Ik zal luisteren en U grootmaken, liefdevolle Abba, Vader! Want Uw liefde en trouw is zo hoog als de wolken. Geloofd zijt Gij, O Here. Heerlijk en krachtig is Uw macht en majesteit! Alle glorie en eer komt U toe. U bent de Heer van mijn leven. U hebt des satans macht verbroken en zijn troon vernietigd! Halleluja! God is goed en meer dan overwinnaar. Met vreugde zal ik tot U zingen, Heer. U bent de Rots van mijn verlossing, en bent de Heerser over al wat leeft. Groot en Machtig bent U! Door Uw genade ben ik vrij, en Zijn liefde raakt mij keer op keer aan. Dank U, Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen!”

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com